Alkoholdrift af dieselmotorer

Troels Dyhr Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 72.

Alkoholdrift af dieselmotorer

Alternative brændstoffer i form af alkohol er langt renere end diesel. Med alkohol som f.eks. metanol eller etanol metanol som brændstof er det muligt at fjerne svovlemissioner og reducere PAH, CO og partikler med 90 %.

Men hvordan kan en dieselmotor køre på alkohol?

Udfordringerne med alkoholer er først og fremmest at de har et meget lavt cetantal, hvilket betyder at de er meget svære at få til at selvantænde i en dieselmotor. Denne problematik kan løses ved enten at se på det motor teknologiske eller brændstoffets egenskaber.

I vores motorlaboratorium arbejder vi med modificering/tilpasning af motorer og motorstyringer til vanskelige brændstoffer, herunder blandingsbrændstoffer med indhold af alkoholer.

Reformering af alkohol

En dieselmotor kræver først og fremmest, at alkoholen reformeres til æter og anvendes i en dieselmotor med høj virkningsgrad.

Desuden kræves en reformer, som er et anlæg, der ved en katalytisk proces omdanner alkohol til æter.

Modificering af motorstyring og brændstofsystem

Teknologisk Institut leverer ændringerne, som der skal til for, at en motor kan køre på den reformeret alkohol. Vi modificerer motorstyringen i forhold til bl.a. indsprøjtningsmængde og tidspunkt. Derudover bliver brændstofsystemet ombygget.

Vi kender forbrændingsprocessen for en række alternative brændstoffer og kan på vores motortestbænke måle på enhver situation og belastning som motoren måtte blive udsat for i det virkelige liv. Med den viden kan vi tilpasse motoren til det enkelte alternative brændstof.

Partikler og emissioner

Det interessante ligger naturligvis også i den miljømæssige gevinst. Og her har vi både emissionsudstyr og partikelmåleudstyr til at give svar på dette.