Avancerede materialer og procesudvikling - Power-to-X

Jens Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Power-to-X

Avancerede materialer og procesudvikling - Power-to-X

Den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind vil i fremtiden resultere i et stort behov for energilagring og -konvertering. Med Power-to-X teknologier vil der være mulighed for at benytte overskudsstrømmen til produktion af grønne brændstoffer (e-fuels) og – kemikalier.

Danske virksomheder står stærkt inden for Power-to-X, idet der eksisterer allerede i dag industri inden for teknologikæden fra grøn elproduktion, til kemisk konvertering samt de mellemliggende trin, herunder elektrolyse, lagring og distribution.

Teknologisk Institut har, I samarbejde med industrivirksomheder og universiteter, udviklet kerneteknologier inden for Power-to-X økonomien gennem de seneste årtier. Herunder er listet de væsentligste offentlig støttede projekter.

Power-to-X

 • Inducat – elektrisk opvarmning af kemiske processer (Innovationsfonden, 2016 - 2020
 • Regenererbar svovlfjernelse fra Biomasseforgassere (EUDP, 2015 - 2017)
 • Induction heated hydrogen production, Efficient and Flexible (2014 - 2016)
 • Catar II (EUDP, 2013 - 2016)
 • Catalytic decomposition of tar from biomass gasifiers (Energistyrelsen, 2010 - 2014)

Brint og e-fuels

 • E-T-Water – spaltning af vand ved høj temperatur (Frie forskningsråd, 2021 - )
 • Diesel engines running on bioethanol (Energistyrelsen, 2009 - 2011)
 • Development of Low Cost, High Performance MEA,- Bipolar Plate processes for PEM Fuel Cells (Energistyrelsen, 2008 - 2010)
 • Hydrogen selective membrane for the natural-gas grid (Energinet.dk, 2007 - 2011)
 • Safe and effective hydrogen storage (Strategisk forskningsråd, 2005 - 2008)
 • Development of advanced pressure containers for hydrogen storage (energinet.dk, 2005 - 2006)

Brændselsceller og elektolyseceller

 • Renewable energy technologies (Innovationskonsortium, 2010 - 2014)
 • Development of low-cost endplates for PEM fuel cells and electrolysis cells (Energistyrelsen 2010 - 2012)

Carbon capture

 • Elektrisk calcinering - fremtilling af cement og CO2 (INNOVANDI, 2021 - )
 • EcoClay - Elektrisk kalcinering af ler (2022-2025)
 • NEWCEMENT – Kalcinering af cement med oxyfuel-proces (2022-2025)