Bæredygtig Forretningsudvikling - Forandring gennem bæredygtige indsatser

Cæcilie Pedersen Holmbom

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 40.

fire konsulenter arbejder sammen. èn fortæller - andre lytter

Bæredygtig Forretningsudvikling - Forandring gennem bæredygtige indsatser

Vi hjælper med at definere en strategisk retning for bæredygtighed i din forretning ved at anvende forskellige strategiske metoder. Samtidig skaber vi indsigter om prioriteter hos jeres kunder, konkurrenter og i jeres omverden som udgangspunkt for prioritering af indsatser i jeres virksomhed. 

Vi tilbyder et stærkt strategisk afsæt igennem bl.a. livscyklusanalyser, dobbeltvæsentlighedsanalyser og klimaregnskaber. Endvidere hjælper vi med at skabe en portefølje af initiativer, der er tilpasset jeres specifikke behov og målsætninger for bæredygtig udvikling.

Dobbeltvæsentlighedsanalyse

En dobbeltvæsentlighedsanalyse bistår virksomheder i at identificere og rangordne de mest kritiske områder inden for bæredygtighed. Begrebet "dobbeltvæsentlighed" refererer til vurderingen af væsentlighed fra to forskellige synsvinkler:

  • Påvirkningsvæsentlighed (Impact materiality): Hvordan virksomheden influerer samfundet, herunder klima, miljø og mennesker.
  • Finansiel væsentlighed (Financial materiality): De faktorer, der har signifikant indvirkning på virksomhedens finansielle resultater.

Livscyklusanalyse (LCA)

LCA vurderer miljøpåvirkningerne ved alle stadier af et produkts liv, fra råvareudvinding til bortskaffelse, og hjælper med at identificere muligheder for at reducere negative miljøeffekter.

Billede af to modeller hhv. dobbeltvæsentlighedsanalyse og livscyklusanalyse

 

Navigering i CSRD, ESG-rapportering og ESRS

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

I lyset af de nye EU-regulativer omkring Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), intensiveres kravene til virksomheders rapportering om deres bæredygtighedsindsatser. CSRD sigter mod at forøge transparensen i bæredygtighedsrapportering og gøre det lettere for stakeholders at vurdere virksomheders sande bæredygtighedsprofil. Vi støtter jer i at tilpasse jeres rapporteringssystemer og processer til disse nye standarder, så I både opfylder lovgivningskrav og styrker jeres markedsværdi.

Desuden er en produkt-servicemodel optimal, hvis du skal leve op til de ligeledes stigende krav fra både kunder og myndigheder om bæredygtighed i produktionen, fx gennem take back-ordninger, predictive maintenance og andre tiltag, der gør at produkterne bliver genanvendt og får længere levetid.Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) rapportering er også blevet en central del af virksomheders ansvarlighedsstrategi. ESG-kriterierne er afgørende for investorer, der ønsker indsigt i virksomhedens bæredygtighedspraksis og risici forbundet hermed. Vi hjælper med at sikre, at jeres ESG-rapportering er præcis, pålidelig og transparent.European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Med implementeringen af European Sustainability Reporting Standards (ESRS), bliver det nødvendigt at rapportere specifikke og kvantificerbare bæredygtighedsdata. Vi bistår jer med at indsamle, analysere og rapportere disse data, således at jeres virksomhed ikke blot overholder de nye standarder, men også fremstår som en foregangsvirksomhed inden for bæredygtig praksis.