Bæredygtig produktion

Troels Behrenthz Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 89.

Et ikon der forestiller en fabrik med et blad, samt flere ikoner der skal illustrere forskellige aspekter af grøn omstilling

Bæredygtig produktion

Vi hjælper dig med at tilrettelægge en grøn produktion, der giver sorte tal på bundlinjen

Den grønne dagsorden med bl.a. FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i front er kommet for at blive.

Måske oplever din virksomhed et stigende pres fra jeres kunder om, at I skal igangsætte grønne initiativer i virksomheden for at reducere jeres CO2-aftryk. Eller måske er I selv trukket i den grønne førertrøje og forsøger at trække resten af værdikæden med jer.

Uanset hvad, så kan det være omfattende at få de nødvendige partnerskaber op at stå og at se, hvilke konkrete muligheder der ligger i grøn omstilling. Ja, i det hele taget er det krævende at finde hoved og hale i, hvor man skal starte. Fuld grøn omstilling kræver løsninger, vi ikke kender i dag og kræver derfor løbende innovation blandt virksomheder.

Knækker man koden, er der imidlertid store gevinster at hente. En virksomhed der vælger at omstille sin forretning til mindre CO2-udledning, mindre ressourceforbrug og bedre udnyttelse af affald kan opnå:

 • Besparelser, da de reducerer fx deres materiale-, energi- eller vandforbrug.
 • Cirkulær økonomi i sin forretningsmodel, hvor materialer og produkter opretholder højest mulig værdi i det økonomiske kredsløb over tid gennem genanvendelse eller affaldsforebyggelse ved reparation eller opgradering.
 • Mulighed for at komme ind på nye markeder eller lancere nye ydelser, fordi man frembringer grønne ydelser, der appellerer til nye segmenter eller eksisterende kunder.
 • Mere motiverede medarbejdere, fordi de oplever en stærkere mening med et arbejdsliv, hvor de ikke kun leverer økonomiske resultater, men også resultater der bidrager til at opretholde den sociale, klima- natur og miljømæssige balance på kloden.

I denne udvikling henimod en mindre ressourceforbrugende produktionssektor bør man implementere tiltag, der har en så positiv påvirkning på de forskellige bæredygtighedsaspekter (økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed) som muligt. Virksomhederne spiller en vigtig rolle i det fælles ansvar, vi skal tage for at passe på jorden og dens ressourcer, så vi fremtidssikrer samfundet og skaber bedst mulige betingelser for miljø og mennesker.

Teknologisk Institut har i mange år undersøgt, hvad denne omstilling kræver for SMV’er. Den viden bringer vi gerne videre til dig og din virksomhed.

Vi kan bl.a. hjælpe din virksomhed med:

 • At finde frem til, udvikle og prioritere de indsatser, der både kan gøre din virksomhed grønnere og mere rentabel
 • At afdække, hvor i jeres forretning I har behov for at opbygge ny kapacitet til at udvikle, teste, beregne eller andet, så I har alt det, I skal bruge for at komme i mål med jeres indsatser
 • At få fordelt ansvaret hos relevante personer i virksomheden, så omstillingen bliver så overskuelig og integreret i hverdagen som muligt
 • At udvikle innovationspartnerskaber på tværs af aktører i jeres værdikæde med henblik på at opnå de innovative fælles løsninger, der kan øge alle parters konkurrenceevne i et marked, hvor betingelserne forandrer sig hastigt i en mere bæredygtig retning.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem henvender ydelserne sig til?

Fremstillingsvirksomheder samt deres værdikædepartnere, herunder fx deres kunder, underleverandører, servicepartnere. Det skal være virksomheder, der enten er interesserede i en nærmere undersøgelse af, hvordan de kan få sat gang i deres grønne omstilling eller virksomheder, som har forpligtet sig til helt at afkoble deres økonomi fra CO2-udledning. Ydelserne henvender sig primært til virksomheder med +10 ansatte.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge bæredygtigheden i din produktion, så tøv ikke med at kontakte Teknologisk Institut. Du kan høre mere, om hvad vi kan gøre for dig ved at kontakte seniorspecialist Knud Erik Hilding-Hamann på: +45 72 20 14 21 og khi@teknologisk.dk.Hvorfor er det vigtigt at arbejde med at gøre min produktion mere bæredygtig?

Der er flere gode grunde til at prioritere arbejdet med at gøre din virksomheds produktion mere bæredygtig:

 • En af de dominerende erhvervspolitiske dagsordener i Danmark i disse år er reduktion af CO2-udledning, bedre udnyttelse af affalds- og restprodukter fra produktion og en bedre omgang med naturen. Det kommer fx til udtryk gennem nye lovkrav fra myndighederne om design af nye produkter, dokumentation og rapportering af udledninger, fx inden for byggeri. Produktionsvirksomheder og deres værdikæder spiller en meget vigtig rolle her, fordi de ofte er store udledere af CO2.
 • Som konsekvens af dette stiller produktionsvirksomhedernes storkunder i stigende grad krav til deres leverandører, fordi det også påvirker kundens CO2-regnskab. I dagspressen og årsrapporter fra diverse store spillere i detailbranchen har man I de seneste år kunnet læse at de (fx Dagrofa, Salling Group og COOP) frem mod 2030 øger presset på deres leverandører ift. bæredygtighedskrav. Det samme gælder store danske produktionsvirksomheder som Danfoss, Novo Nordisk og Grundfos overfor deres underleverandører.
 • Samtidig øges det grønne pres på godkendelse af produkter, hvor der i større grad stilles krav om, at produkter skal være designet og produceret på en måde, så de ikke kræver mere CO2 end højst nødvendigt og gerne med muligheder for genanvendelse efter endt brug.
 • Sidst, men ikke mindst er det en fremherskende forbrugertrend at vælge produkter ud fra, hvor bæredygtigt de er produceret, og hvor grøn en profil både produkt og producent har.

Intet tyder på at ovenstående ikke vil være gældende i endnu større grad i fremtiden og vigtigheden af at arbejde med grøn omstilling af sin produktion vil derfor kun blive øget.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge bæredygtigheden i din produktion, så tøv ikke med at kontakte Teknologisk Institut. Du kan høre mere, om hvad vi kan gøre for dig ved at kontakte seniorspecialist Knud Erik Hilding-Hamann på: +45 72 20 14 21 og khi@teknologisk.dk.Hvad får jeg ud af det som leder/virksomhedsejer?

Som leder eller ejer af en dansk produktionsvirksomhed står du sandsynligvis med en eller flere af følgende udfordringer ift., hvordan du skal gribe din virksomheds grønne omstilling an:

 • Forankring af den grønne omstilling i din virksomheds måde at arbejde på: Fra vores tidligere virksomhedssamarbejder ved vi, at det kan være svært at få masseret grøn omstilling ind i organisationen således at alle løfter i flok og ved hvad deres roller er. Det kræver et helt nyt mindset og det får du hjælp og støtte fra os til at gennemføre.
 • Opbygning af innovationskapacitet: Udover et nyt mindset kræver det også innovation at gennemføre den grønne omstilling, fordi det meget ofte vil kræve nye løsninger, der ikke allerede findes i dag. Det er tilfældet, hvad enten det drejer sig om udvikling, anvendelse og/eller analyse af ny teknologi eller forandring af forretningsmodellen, så den både fremstår grøn og leverer en mere grøn ydelse. Vi hjælper dig som leder med at afdække, hvordan du kan opbygge den innovationskapacitet du mangler, for at komme i mål.
 • Kommunikation af den gode business case: En anden lederudfordring er at kunne forsvare og begrunde præcist, hvorfor det kan betale sig at investere i den grønne omstilling af virksomhedens produktion. Det er lederens eller ejerlederens opgave at lave koblingen mellem de indsatser virksomheden skal igangsætte og de effekter, der kommer ud af det, og det får du også hjælp fra os til at gøre, således at du kan levere overbevisende argumenter for projektet til hele organisationen.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge bæredygtigheden i din produktion, så tøv ikke med at kontakte Teknologisk Institut. Du kan høre mere, om hvad vi kan gøre for dig ved at kontakte seniorspecialist Knud Erik Hilding-Hamann på: +45 72 20 14 21 og khi@teknologisk.dk.Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Vi har erfaring med og særlige forudsætninger for at gøre din virksomhed klar til grøn omstilling på følgende områder:

 • Organisation: Opbygning af den kapacitet der er nødvendig for at gennemføre grøn omstilling i din organisation, bl.a. ved at se på virksomhedens kultur, innovationskapacitet, kompetencer og den teknologiske base i virksomheden.
 • Værdikæde: Kortlægge og analysere jeres værdikæde for i fællesskab med jeres partnere at arbejde med jeres grønne omstilling. Det er svært for virksomheder alene at udvikle grønne løsninger, og kræver ofte et samarbejde på tværs af værdikæden.
 • Forretningsmodel: Udvikling og test af nye forretningsmodeller, som tilføjer et grønt islæt til hovedforretningen, fx gennem serviceløsninger og take back-modeller, eksempelvis kan der etableres en forretning i forretningen, som aftager og opgraderer et biprodukt fra produktionen.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge bæredygtigheden i din produktion, så tøv ikke med at kontakte Teknologisk Institut. Du kan høre mere, om hvad vi kan gøre for dig ved at kontakte seniorspecialist Knud Erik Hilding-Hamann på: +45 72 20 14 21 og khi@teknologisk.dk.Hvad indeholder et udviklingsprojekt hos Teknologisk Institut?

Det konkrete indhold af et projekt indenfor Bæredygtig produktion afhænger helt og holdent af din virksomheds udgangspunkt inden opstart. Er I i opstartsfasen af jeres grønne omstilling eller er I allerede godt i gang med den? Og hvor gennemgribende et projekt ønsker I? Skal det omfatte hele eller kun dele af forretningen?

Uanset dit svar på disse spørgsmål vil et udviklingsprojekt med os som minimum indeholde en kortlægning af jeres behov for kapacitetsopbygning, en kortlægning og prioritering af ønskede indsatser samt skabelse af en ansvarsfordeling, således at virksomhedens medarbejdere kan komme i gang med omstillingen som en integreret del af deres daglige arbejde.

Omdrejningspunktet for projektet kunne fx være et specifikt produkt, en proces eller et partnerskab, hvor I oplever et behov for udvikling af en innovativ tilgang som gør jer i stand til at frembringe en ny løsning på de miljømæssige problemer i oplever i markedet. Samtidig kan udgangspunktet også være et specifikt teknologi- eller dataanvendelsesprojekt med et grønt sigte. Det kan også være at I har brug for at få en sparrings- eller programpartner tilknyttet over en længere periode som vil kunne bidrage til et nyt eller igangværende projekt indenfor en række forskellige områder, fx produktionsprocesser, affaldshåndtering, materialevalg og logistiske indsatser.

Form, varighed og fokus for forløbet finder vi under alle omstændigheder frem til sammen med jer, så vi sikrer os at I kommer i mål med den omstilling, I ønsker.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge bæredygtigheden i din produktion, så tøv ikke med at kontakte Teknologisk Institut. Du kan høre mere, om hvad vi kan gøre for dig ved at kontakte seniorspecialist Knud Erik Hilding-Hamann på: +45 72 20 14 21 og khi@teknologisk.dk.