Betonproduktion og udførelse - Beton og klima

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Beton og klima

Betonproduktion og udførelse - Beton og klima

Klimaudfordringerne i Danmark har større fokus end nogensinde. Alt peger på at ekstreme vejrforhold, som for eksempel monsterregn, storme, store temperaturudsving og lignende vil forekomme langt hyppigere og mere intenst fremover. Et eksempel herpå var da Danmark den 2. juli 2011 oplevede et kraftigt regnskyl, hvor det eksisterende kloaksystem ikke havde den nødvendige kapacitet til at aflede overfladevand i tæt befæstede områder.

Klimaområdet og foranstaltninger mod disse udfordringer ligger højt på den politiske agenda og har et stærkt fokus i både den private og offentlige sektor. Et stigende antal fonde øremærker bevillingsmidler med henblik på at udvikle teknologier og løsninger der kan kommercialiseres og afhjælpe samfundsproblemstillingerne.

Vi tilbyder udvikling og test af løsninger i beton som et led i klimatilpasningen. Dette værende for eksempel innovative løsninger til afhjælpning af vand fra skybrud, øget vandstand i kystnære områder og temperaturregulerende konstruktioner i beton.  

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vi tilbyder rådgivning, udvikling og test af klimatilpasningsløsninger med beton vedrørende fx:

  • Materialekvalitet
  • Vedligeholdelsesevne
  • Dræningsevne af permeable belægninger til lokal afledning af regnvand (LAR)
  • Æstetisk udtryk

Læs mere