Biogas – 1. Råvarer til biogas

Martin Rosenørn Eskesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 91.

Teknologisk Institut sætter værdi på din biomasse til biogasproduktion

Biogas – 1. Råvarer til biogas

England In English

Et biogasanlæg kan omdanne de fleste former for organisk materiale til biogas – fra husdyrgødning og halm til restprodukter fra produktion af fødevarer, medicin og bioplast.

Teknologisk Institut tilbyder rådgivning og test af biomasser under kontrollerede forhold, så du får et veldokumenteret beslutningsgrundlag for kommende investeringer i biomasser, forbehandlingsteknologi og materiel til biogasproduktion.

Få adgang til avancerede testfaciliteter og mangeårig erfaring

På Teknologisk Institut har vi veludstyrede kemiske og mikrobiologiske laboratorier og et team af specialister med unik viden om de kemiske og mikrobiologiske aspekter ved biogasproduktion. Det betyder, at du kan trække på mere end 15 års erfaring med optimering af biogasproduktionsprocesser - herunder hundredvis af BMP-analyser.

BMP_analyse_biogas_1_200px  BMP_analyse_biogas_2_200px  BMP_analyse_biogas_3_200px

Test af biomasse til biogas

Hvor meget biogas kan der produceres af den biomasse, du bruger i dag - eller ønsker at anvende i morgen? Det kan du få svar på med en BMP-analyse.

BMP er en forkortelse for biometanpotentiale (Biomethane Potential) og er et centralt værktøj for dig, der køber eller sælger biomasser til biogasproduktion. BMP-analysen bruges til at estimere den mængde biogas, der kan produceres fra en bestemt biomasse under anaerobe betingelser. 

Analysen udføres på vores state-of-the-art biogas-laboratorium. Her tager vi en prøve af den biomasse, der skal testes, og sætter den i en lukket beholder sammen med en kultur af anaerobe bakterier. Den frigjorte gas, primært metan og CO2, måles over tid, og ved at beregne den akkumulerede mængde gas over en bestemt periode kan vi bestemme den potentielle biogasproduktion for den pågældende biomasse.

De kontrollerede udrådningsforsøg udføres uvildigt og standardiseret efter internationale anbefalinger. Det betyder, at du får både et præcist og databaseret beslutningsgrundlag, og konklusioner der kan sammenlignes, når du senere ønsker BMP-analyse af andre biomasser.

Hvem kan få gavn af en BMP-analyse?

Vi kan teste enhver type biomasse for dig. En BMP-analyse er særligt relevant for:

  • Biomasseejere, der ønsker at udnytte og genanvende restprodukter til biogasproduktion, men som er i tvivl om udbyttet 
  • Biogasanlæg, der vil optimere energiproduktionen og teste nye biomasser, men undgå kostbare driftsstop
  • Indkøbere af biomasse, der ønsker dokumentation for en given biomasses værdi
  • Teknologiudviklere, der vil teste effekten af deres behandlingsteknologi på gaspotentialet af et bestemt produkt

Vi følger op på tallene med rådgivning

Konklusionerne af BMP-analysen samles i en rapport - men vi tilbyder dig mere end bare tal. Vi kan hjælpe dig med yderligere rådgivning om afsætning af biomasser, udarbejdelse af biomasseplaner og driftsrådgivning.

Ønsker du at vide mere om, hvordan en bestemmelse af biogaspotentialet kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud.

Mekanisk, termisk eller kemisk forbehandling

Før inputmaterialer kan omsættes i en biogasreaktor, skal de ofte forbehandles for at øge deres bionedbrydelighed og forbedre nedbrydningsprocessen. Der findes flere forskellige former for forbehandling, herunder mekanisk, termisk og kemisk forbehandling.

Mekanisk forbehandling indebærer ofte en form for knusning eller neddeling af biomassen for at øge overfladearealet og dermed gøre dem mere tilgængelige for mikroorganismerne i biogasreaktoren. Termisk forbehandling indebærer opvarmning af biomassen til en bestemt temperatur i en periode for at øge bionedbrydeligheden. Kemisk forbehandling indebærer ofte brug af syrer eller baser for at opløse eller ætse overfladen af biomassen for at øge den mikrobiologiske omsættelighed.

Evaluering af metoder og teknologier til forbehandling

Formålet med forbehandling er dog det samme uanset hvad: nemlig at øge biogasudbyttet og samtidig reducere processens samlede omkostninger. 

Derfor tilbyder vi at teste både specifikke forbehandlede biomasser og teknologier til forbehandling. Det sker under kontrollerede forhold på laboratoriet og giver dig værdifuld indsigt i, hvordan forskellige forbehandlinger påvirker biogasudbyttet.

  • Substrat-optimering gennem blanding af forskellige biomasser fx halm, græsser, fødevareprodukter m.v.
  • Renhedsbestemmelse af kildesorteret organisk affald
  • Effekt af hæmmende eller manglende næringsstoffer
  • Optimal driftstemperatur, opholdstid, krævet tilvænningsperiode ved substratskift eller ændring i procesbetingelser

Kontakt os til en indledende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig til den mest effektive forbehandling.