Bioraffinering

Angelica  Tamayo Tenorio

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 65.

Tørfraktionering - det biobaserede samfund

Bioraffinering

Biomasse til energi og bioraffinering omfatter især restprodukter fra land- og skovbrug som halm, træ, græs, gylle og husdyrgødning samt bioaffald fra fødevareproduktion og husholdning. Fordelen ved disse typer af biomasse er, at de ofte er næsten CO2-neutrale.

Teknologisk Institut tilbyder rådgivning om og værktøjer til, hvorledes biomasse bedst udnyttes og raffineres. Vores kompetencer omfatter karakterisering, forbehandling, sikkerhed omkring opbevaring og transport.

Karakterisering af biomasse
Første skridt i en bioraffineringsproces er at karakterisere biomassen og finde frem til dens kemiske bestanddele. Vi ser fx på indholdet af sukkerstoffer, som kan omsættes biologisk til blandt andet ethanol, kemikalier, aminosyrer, protein eller biogas – med andre ord er fokus at udvinde en række højværdiprodukter. Eventuelle affaldsprodukter kan anvendes til biogas eller direkte forbrænding, hvilket også gælder træ og halm. Vi har vores eget laboratorium til karakterisering af biomasse.

Forbehandling af biomasse
Det kan være fordelagtigt at forbehandle en biomasse for at gøre den mere transportabel og lagringsstabil. Vi tilbyder test i laboratorie – og pilotskala i forhold til torrefaction, pelletering og ensilering. Samtidig har vi laboratoriefaciliteter til fysisk/kemisk forbehandling og enzymatisk hydrolyse.

Udvikling af processer til bioraffinering
Næste skridt i forhold til bioraffinering er at udvikle processer til fermentering og oprensning af produkter. Vi tilbyder os som sparringspartner til projektudvikling og projektkoordinering indenfor såvel EU som nationale forskningsprojekter.

Logistik og sikkerhed
Udover bioraffinering, tilbyder vi logistikværktøjer, som bidrager til at vælge den optimale transport af biomasse f.eks. træpiller i forhold til pris, energiforbrug og CO2-udlejning. I forhold til sikkerhed i store lagre af biopiller, har vi udviklet målemetoder til at måle på gas- og varmeudvikling i laboratorium og på eksisterende lager.

Mere information