Byer i Vandbalance - Innovationskonsortie

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Byer i Vandbalance - Innovationskonsortie

Mere bæredygtig håndtering af vandressourcer
Oversvømmelser som følge af skybrud og øget regnmængde har gentagne gange præget overskrifter i medierne. Omfang og følgeskader kan mindskes ved massive investeringer i større kloakker, men der er også andre muligheder, der muligvis er billigere og mere bæredygtige. 

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. Uanset om byen er en dansk provinsby eller en indisk millionby skal der opnås en vandbalance, dvs. byen:

 • Forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes
 • Forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen
 • Skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

Nedenfor ses notater og artikler, der er blevet udviklet af konsortiet, der havde bevilling mellem 2011 og 2014: