CFD - Nyt anlæg på Frederiksberg Rådhus

Christian  Drivsholm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 80.

CFD - Nyt anlæg på Frederiksberg Rådhus

CFD programmet CFX anvendt som beslutningsværktøj

Indledning
Frederiksberg Rådhus har fået et nyt ventilationssystem. Grundet fredningsbestemmelser for bygningen og gadestøj var der snævre krav til ventilationssystemet. Det blev derfor besluttet at anvende et ventilationsprincip, der leder tanken hen på hybridventilation.
Hybridventilation er et forenklet ventilationsprincip, hvor anlægsomkostningerne er mindre end for et traditionelt ventilationssystem.
Friskluften indblæses på kontorlokalerne gennem riste placeret i ydervæggen lige over vinduet - og over radiatoren - og luften udsuges ved hjælp af en central placeret udsugningsventilator. Fællesgangarealerne fungerer som transportveje for luften.

Problemstilling
Friskluften tages direkte udefra og er ikke konditioneret. Der stilles derfor store krav til indblæsningsristen grundet risiko for trækgener, specielt om vinteren.
Det skal sikres, at risten kan frembringe en indblæsningsstråle, som når tilstrækkeligt langt ind i kontorlokalet uden at droppe ned på stillesiddende personer i kontorlokalet under forskellige udetemperaturkonditioner.

Løsningsmetodik
Det blev besluttet at anvende CFD programmet CFX som beslutningsværktøj. Et udvalgt kontorlokale blev indtastet i programmet og der var nu mulighed for at simulere forskellige tilfælde og herved få et estimat for lufthastighedsniveauet forskellige steder i kontorlokalet.
Den udvalgte rist er herefter testet i fuldskala på et kontorlokale.

kontorlokale i CFX
Figur 1 viser et udsnit at det udvalgte kontorlokale indtastet i CFD programmet CFX. De blå flader er vægge og loft, den olivengrønne flade er gulv, den grå flade er vindue og den røde flade er radiator.

Eksempel på beregningsresultat
Det blev besluttet at anvende CFD programmet CFX som beslutningsværktøj. Et udvalgt kontorlokale blev indtastet i programmet og der var nu mulighed for at simulere forskellige tilfælde og herved få et estimat for lufthastighedsniveauet forskellige steder i kontorlokalet.

beregningsresultat temperaturfordelingen
Figur 2 viser et eksempel på beregningsresultat. Man kan få oplysninger om temperaturfordelingen og lufthastighedsniveauet forskellige steder i kontorlokalet.