CFD - Ventilering af stor malerhal

Christian  Drivsholm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 80.

Billede af malerhal hos firmaet ABC Coating A/S i Rødekro.

CFD - Ventilering af stor malerhal

Vurdering af ventilationsprincip ved brug af CFD programmet CFX

Indledning
Industrimalerfirmaet ABC Coating A/S, 6230 Rødekro maler blandt andet vindmølletårne med dimensioner helt op til omkring Ø6 meter. En flytning af malerafdelingen til en anden hal med dimensionerne BxLxH: 15x40x7meter og placering af to vindmølletårne samtidig i hallen gav udfordringer med hensyn til valg af ventilationsprincip.

Billede af off-shore vindmøller i let dis.Billede af malerhal hos firmaet ABC Coating A/S.
Off-shore vindmølletårne har dimensioner på omkring Ø6 meter og kræver derfor store malerhaller og specieltilpasset ventilation.

Problemstilling
Grundet den trange plads i malerhallen og Arbejdstilsynets krav til ventilation, se efterfølgende figur skulle der vælges en ventilationsløsning, der kunne tilgodese begge vindmølletårne i hallen. Der males ganske vist kun på ét vindmølletårn ad gangen, hvilket reducerer behovet til ventilation i hele hallen; men friskluften skal så kunne dirigeres hen til dette tårn henholdsvis det andet tårn.

Figuren illustrerer forenklet Arbejdstilsynets krav til ventilation for at kunne fravige det generelle krav om ventilation i hele lokalet.
Figuren illustrerer forenklet Arbejdstilsynets krav til ventilation for at kunne fravige det generelle krav om ventilation i hele lokalet. På begge sider af vindmølletårnet ud til en afstand på mindst 0,5m skal den lodrette hastighed være mindst 0,2m/s.

Løsningsmetodik
Der var enighed om, at den eneste ventilationsløsning der umiddelbart kunne bruges var en poseløsning. Forskellige udformninger blev afprøvet: Diffus indblæsning i hele posen (360°), indblæsning med dyser i posen, indblæsning i kun en del af posen og brug af én henholdsvis to langsgående poser.

Alle løsningsforslag blev gennemregnet med CFD programmet CFX 5.7 og nedenfor er vist et eksempel på brugbar løsning. Eksemplet viser én indblæsningspose placeret oppe under loftet.

Indblæsningsposens udblæsningsareal er kun den nederste halvdel. Der males aktuelt på tårnet til højre. Udsugningen ved gulvniveau er arrangeret således at 85% udsuges i højre side og 15% udsuges i venstre side. Når det andet tårn skal males byttes udsugningsfordelingen til 85% i venstre side og 15% i højre side.

Billedet viser lufthastighedskonturen ved brug af indblæsningspose og uden regulering af luftfordelingen i højre side.


Figur A1 - Lufthastighedskontur

Billedet viser strømlinjerne ved brug af indblæsningspose og uden regulering af luftfordelingen i højre side.


Figur A2 - Strømlinjer
Brug af indblæsningspose og uden regulering af luftfordelingen i højre side.

Billedet viser lufthastighedskonturen ved brug af indblæsningspose og uden regulering af luftfordelingen i højre side.


Figur B1 - Lufthastighedskontur

Billedet viser strømlinjerne ved brug af indblæsningspose og uden regulering af luftfordelingen i højre side.


Figur B2 - Strømlinjer
Brug af indblæsningspose og med regulering af luftfordelingen i venstre side.

Kommentarer
Det ses af figur A, at en for stor del af friskluften går oven over vindmølletårnet fordi modstanden under gulvet er for høj. Ved at indskyde en modstand ved væggen tvinges en større del af friskluften venstre omkring tårnet, se figur B.