Detaljeret gasemissionsmåling

Troels Dyhr Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 72.

Deltaljeret gasemissionsanalyse januar 2020

Detaljeret gasemissionsmåling

Teknologisk Institut tilbyder detaljeret emissionsmåling vha. FTIR – Fourier Transform Infra-Red gasanalyse. Instrumentet giver en detaljeret analyse af udstødningsgasser. Som noget helt unikt måler FTIR på flere komponenter på samme tid og erstatter således de traditionelle instrumenter til separat måling af NO/NO2, CO/CO2 og kulbrinter.

Fordelene ved en gasemissionsmåling vha. FTIR er:

  • Måling under kørsel/sejllads i realtid med hurtig respons
  • Detaljeret analyse af udstødningsgasser
  • Høj præcision og gentagelsesnøjagtighed
  • Måling af ikke-regulerede komponenter som fx ammoniak, metan, lattergas og svovldioxid
  • Giver indsigt i de mekanismer som bestemmer dannelse af emissionerne fra motorer og effekt af efterbehandlingsudstyret

FTIR Instrumentet responderer hurtigt på ændringer og giver en udlæsning af koncentrationerne på alle gassens komponenter hvert sekund. Realtidsmåling er særligt vigtigt i udviklingssammenhænge, hvor ændringer i motorens parametre eller efterbehandlingssystemet hurtigt giver udslag i en ændret sammensætning af udstødningsgassen.Gassen føres opvarmet direkte gennem instrumentet uden forbehandling, hvilket er med til at sikre nøjagtigheden i målingen.

Resultater kan udlæses med det samme

Måling af emissioner under kørecyklusser udføres normalt ved opsamling af fortyndet gas i plastposer, der efterfølgende analyseres. Med FTIR fremkommer resultatet ved integration af realtids emissionerne under hele kørecyklussen. Med hastigheds og effektmålinger kan der beregnes emissioner i både g/km eller g/kWh. Dermed er det muligt at arbejde med de parametre som bestemmer emissionerne, såsom strategi for urea dosering eller sammensætningen af oxidationskatalysatoren.

Instrumentet måler foruden de regulerede emissioner også en række andre gasser, som endnu ikke er reguleret. Dette gør FTIR instrumentet særligt anvendeligt i blandt andet disse sammenhænge:

  • Måling af metan i udstødningen fra naturgasmotorer
  • Indkøring og bestemmelse af virkningsgrad i SCR systemer
  • Måling af svovldioxid fra kraftværker, skibe og biogasmotorer

Instrumentet kan medbringes til måleopgaver i felten. Det er også muligt at anvende i mobile opstillinger, fx ved måling på entreprenørmaskiner, hvor udstyret placeres i en bil ved siden af.

Group

Component

Name

Range

Comment

Carbon oxides

Carbon dioxide

CO2

0.1 – 20 %

 

Carbon monoxide

CO

1 - 10,000 ppm

 

Nitrogen oxides

Nitric oxide

NO

1 - 10,000 ppm

 

Nitrogen dioxide

NO2

1 - 100 ppm

 

Nitrous oxide

N2O

1 - 100 ppm

 

Total NOx

NOx

 

Sum of NO and NO2

Hydrocarbons

Methane

CH4

1 - 10,000 ppm

 

Acetylene

C2H2

1 - 100 ppm

 

Ethene

C2H4

1 - 100 ppm

 

Ethane

C2H6

1 - 100 ppm

 

Propene

C3H6

1 - 100 ppm

 

Propane

C3H8

1 - 100 ppm

 

1,3 butadiene

C4H6

1 - 100 ppm

 

Iso-butylene

C4H8

1 - 100 ppm

 

N-Pentane

C5H12

1 - 100 ppm

 

Benzene

C6H6

1 - 100 ppm

 

Iso-octane

C8H18

1 - 100 ppm

 

Total hydrocarbons

THC

 

FID response eq.

Non-methane hydrocarbons

NMHC

 

FID response eq. excluding methane

Aldehydes

 

Formaldehyde

CH2O

1 - 100 ppm

 

Acetaldehyde

CH3CHO

1 - 100 ppm

 

Other

Water     

H2O

0.5 – 25 %

 

Ammonia

NH3

1 - 1000 ppm

 

Sulfur dioxide

SO2

1 - 100 ppm