Dielektrisk spektroskopi

Jakob S. Engbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 85.

Dielektrisk spektroskopi

Ved dielektrisk spektroskopi måles den komplekse permittivitet som funktion af frekvens og temperatur. Ud fra resultaterne kan man undersøge de dielektriske relaksationer i materialet, hvilket kan give information om fx hvor veldispergeret et fyldstof i en polymer er.

Den komplekse permittivitet ε* kan måles i frekvensområdet 10-6 Hz til 1 Mhz ved måling af en materialeprøves impedans i et parallel-plade kapacitor setup. På Teknologisk Institut anvendes en Novocontrol Alpha A Analyzer, hvor strøm, spænding og fasevinkel måles med en højopløsnings analysator i impedans mode.

Prøven monteres i den aktive fikstur, som indeholder den nødvendige elektronik for at målingen kan udføres med høj nøjagtighed og i et bredt måleområde.

Aktiv prøveholder

Figur 1. Aktiv prøveholder konstrueret til at minimere effekter fra kabler og målecelle

Prøvemontering

Figur 2. Prøven monteres mellem de to testelektroder

Under målingen anbringes fiksturen med testemnet i en ovn, hvor temperaturen kan kontrolleres i intervallet 25 – 400 °C ± 0,1 °C.

Eksemplet herunder viser ændringen i imaginærdelen af den komplekse permittivitet som funktion af ændringer i dispergeringsgraden af en nanoclay i HDPE. Jo bedre dispergering, jo lavere frekvens ligger den laveste top i spektret ved.

HDPE+nanomax

Links:
Dielektricitetskonstant (ydelse):
DC Ledningsevne (ydelse)
Grundlæggende elektrisk måleteknik (kursus)
Nanotough (EU projekt)