Droner skal opdage usikre altaner

Ricardo Antonio Barbosa

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 96.

Altan

Droner skal opdage usikre altaner

Pressemeddelelse udsendt den 13. august 2020

Teknologisk Institut arbejder på at udvikle altan-inspektion med droner. De flyvende robotter kan gøre det lettere og billigere at holde altaner sikre.

Det skal være nemmere og billigere at inspicere altaner. Derfor arbejder Teknologisk Institut lige nu på at udvikle en procedure til såkaldt E-inspektion af altaner, hvor en drone kan indsamle og registrere data, som efterfølgende analyseres bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens. Forhåbningen er, at flere bygningsejere vil få lettere adgang til at få foretaget regelmæssige sikkerhedsinspektioner af deres altaner.

- Vi ved, at mængden af altaner i Danmark, som bør renoveres, sløjfes eller erstattes af nye, er både omfattende og stigende. Og det udgør en stadig større risikofaktor, som bygningsejere skal tage alvorligt.
Men det kan være både dyrt og omfattende at skulle have en lift ud for at inspicere altaner. Vores løsning er dronebaseret, og vi arbejder pt. på at verificere data og resultaterne, så vi kan tilbyde en løsning, der både er forsvarlig og samtidig lettilgængelig, siger konsulent Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut.

Dronedata til 3D-model
Ideen i E-inspektion er at lave delvist automatiseret skadesregistrering og skadesovervågning af bygninger med altaner ved hjælp af droner. En drone foretager en forudprogrammeret flyvning ved bygningen, hvor den affotograferer bygningen med fokus på altanerne. Data fra dronen bliver brugt til at lave en 3D-model af bygningen, hvor kunstig intelligens indtegner alle synlige skader og kategoriserer dem efter skadestype eller omfang. Derefter kan altanerne vurderes og indstilles til nærmere fysiske undersøgelser – for eksempel ved at fjerne murværk og inspicere altanens bærende elementer.

Flere og flere altaner overskrider sidste salgsdato
I slutningen af juli kollapsede en altan i Kolding, hvor fem personer kom til skade, og i sommeren 2016 kollapsede en altan med seks personer i Nykøbing Falster. En del af årsagen til, at risikoen for altankollaps, ifølge Teknologisk Institut, er stigende, er dels tidligere tiders uhensigtsmæssige konstruktionstyper, og dels,
at den beton, som blev anvendt til 60’ernes og 70’ernes byggeboom nærmer sig eller har overskredet datidens projekterede levetid for beton – den er typisk kun 50 år. Teknologisk Institut understreger dog, at den reelle levetid for beton, i høj grad afhænger af miljømæssige påvirkninger og løbende vedligehold.

Udviklingen af droneinspektion blev påbegyndt i 2019 med støtte fra Grundejernes Investeringsfonde (GI), og kom umiddelbart efter udarbejdelsen af bl.a. publikationen ”Er min altan sikker?” Sammen med tidligere projekter, for blandt andet GI, er det klarlagt, at sikre altaner i høj grad beror på regelmæssig skadesregistrering - en visuel gennemgang – da denne giver mulighed for at begyndende nedbrydning opdages så der kan gribes ind, inden faren for kollaps opstår.

- Uden en regelmæssig skadesregistrering, vil sikkerheden fortsat bero på, at bygningsejer eller altanbruger bliver opmærksom på nogle faresignaler ved altanen og andre bærende elementer og iværksætter en nærmere undersøgelse.
Men det kan være svært for lægmand selv at genkende skaderne. Der er krav til periodisk eftersyn af infrastruktur som fx broer af hensyn til sikkerheden og for at følge en eventuel skadesudvikling. Men der er ikke noget tilsvarende krav for boligmassen – og dermed heller ikke for altaner, siger Morten Holten Petersen.

Opdag faresignalerne i tide
Han håber, at den nye E-inspektion med droner på sigt vil være endnu et incitament til bygningsejere til løbende at få tjekket særligt de gamle altaner, så faresignalerne ved usikre altaner kan opdages i tide, og forebygge altankollaps.

Teknologisk Institut er sammen med partnerne Easyinspect ApS og Rambøll i gang med at udpege drone- og kamerateknologi samtidig med at der udvikles på softwaren, som skal bearbejde data fra dronen. De første testflyvninger forventes at blive i efteråret 2020, og derefter skal der arbejdes videre med at udvikle softwareløsningen til analyse af data. 

Udviklingsarbejdet bygger videre på Teknologisk Instituts erfaringer med droneinspektion af store betonbygninger.

Yderligere oplysninger
Konsulent Ricardo Antonio Barbosa, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1196 – mail: riba@teknologisk.dk

Læs mere om faresignalerne på usikre altaner her

Link til altanvejledninger