Energirenovering af tagkonstruktionen

Thor  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Energirenovering af tagkonstruktionen

Fordele og ulemper i forslag til omfattende energirenoveringer kan være svære at vurdere. Derfor havde TEYTAUD Rådgivende Ingeniører A/S brug for ekstern ekspertviden til at vurdere, om den energirenovering, de havde påtænkt, potentielt kunne resultere i udvikling af skimmelsvamp. Teknologisk Institut har rådgivet TEYTAUD, og det har skabt tryghed i processen og hjulpet firmaet med at undgå potentielle skader.

Energirenoveringen, der skulle foretages på en række etageejendomme i Storkøbenhavn, omfattede 8.400 kvm. tag. I projekteringen skulle taget efterisoleres og samtidig ændres fra at være fladt til at være hældende. For at minimere udgifter til totaloverdækning og nedrivning, var det projekteret, at den eksisterende tagbelægning skulle bibeholdes og fortsat fungere som regnskærm indtil det nye rejste tag var færdigetableret. Opbygningen af det nye rejste tag ville medføre et væsentligt antal gennembrydninger i den eksisterende tagkonstruktion. I kombination med den påtænkte efterfølgende efterisolering oven på den eksisterende tagbelægning, skabte dette usikkerhed, om hvorvidt det kunne medføre kritiske ændringer i den eksisterende tagkonstruktions fugtbalance.

Teknologisk Instituts opgave var at vurdere, om projekteringen af den nye tagkonstruktion inklusiv efterisolering ville øge risikoen for skimmeldannelse, og i så fald hvordan det kunne undgås. Teknologisk Institut gennemgik og besigtigede det projekterede forslag, og sammenholdt det med en 2 år gammel besigtigelsesrapport om fugtniveauet i den eksisterende tagkonstruktion. Ud fra det vurderede Teknologisk Institut, at det projekterede forslag ville være tilstrækkeligt sikret mod potentiel skimmeldannelse. Det krævede dog, at der i byggefasen skulle tages tiltag til at undgå, at der trængte vand ind i den eksisterende tagkonstruktion, hvorfor der skulle fokuseres på løsninger der imødegik det.

Teknologisk Instituts rapport betød, at det rådgivende firma med større tryghed kunne fortsætte med den forudsatte løsning, men med større fokus på at undgå fugt i byggefasen.