Energirenovering

Britt Haker Høegh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 08.

Energirenovering

Energirenovering

Ikke optimal eller forkert energirenovering af gulve, vægge eller lofter fører til, at den forventede og mulige effektivitet og dermed økonomiske gevinst ikke opnås. Samtidig opstår risiko for og eventuelle faktiske skader i form af fugt- og kondensskader, som kan føre til sundhedsskadelige skimmelangreb. Det kan føre til skadesrenovering efter energirenovering, der kan blive meget bekostelig.

Teknologisk Institut har konsulenter med stor erfaring i hvordan energirenovering udføres korrekt, så skader undgås. Vi har også stor erfaring i udredning af byggetekniske årsager til skader, der er opstået og udbedring af disse skader fra dårlig og forkert udført energirenovering.

Få det fulde udbytte af energirenovering og undgå fejl og problemer ved at benytte en af vores konsulenter.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vi bistår med planlægning af og gennemførelse af screening af bygninger m.h.p. energirenovering og beregning af potentialer for energibesparelser.
  • Vi hjælper både med små og store opgaver, og sikrer dig, at de nyeste videnmæssige og teknologiske landvindinger kommer dig til gode i dine projekter.
  • Du kan kontakte os for yderligere information og få et konkret tilbud på dit behov for hjælp.
  • Du kan på de underliggende sider se mere om vores konkrete tilbud.

Generelt behov for energirenovering
I Danmark anvendes ca. 40% af det samlede energiforbrug på opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Der er dermed ved en energirenovering, både samfundsøkonomisk og for den enkelte bygningsejer, et stort potentiale for energibesparelser. Hvis der kikkes på den samlede danske bygningsmasse målt på kvadratmeter, er 30% småhuse, som er opført i perioder med væsentlige lempeligere krav til varmeisolering, end der er i dag. Denne bygningsmasse står for ca. halvdelen af det danske energiforbrug til opvarmning.

Ifølge Bygningsreglementet skal rentable energibesparende foranstaltninger, vedrørende isolering i ydervægge, gulve, lofter og vinduer udføres ved renovering. Der kan dog være enkelte løsninger, som ikke kan udføres fugtteknisk forsvarligt, hvorfor disse så må undlades.

Ved energirenovering kan der for eksempel udføres efterisolering af bygningens klimaskærm eller udskiftning/optimering af de tekniske installationer. En hurtig og forholdsvis stor energibesparelse kan opnås ved visse typer efterisolering af klimaskærmen. Efterisolering har imidlertid ikke altid kun positive effekter. For hvis arbejdet ikke bliver udført korrekt og med stor omhu, er der risiko for fugt- og kondensproblemer, som i værste fald kan medvirke til skimmelsvampevækst og dårligere indeklima.

Case