Evaluering af biocid- og nitrattilsætning i olieindustrien

Ketil Bernt Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 48.

Evaluering af biocid- og nitrattilsætning i olieindustrien

Kemikalietilsætning til olie- og injektionssystemer i offshore industrien er mangeartet og nødvendig for at opnå maksimal udnyttelse af hver oliebrønd. Samtidig er kontrol med sulfatreducerende bakterier (SRB) i produktionssystem og reservoir af stor betydning for omkostninger og sikkerhed ved udvinding af råolie.

Teknologisk Institut har de seneste år opbygget en betydelig ekspertise i analyse af bakterier i produceret vand og injektionsvand samt i vurdering af bakterievækstens indflydelse på forsuring (souring) af reservoir og korrosion i systemet. Til overvågning af bakterievækst har Teknologisk Institut blandt andet udviklet særlige bioassays, der kan anvendes til at evaluere hæmningen af SRB’er i forskellige typer af produktionsvand. Dette kan foregå enten i laboratoriet eller på selve offshore installationen.

Teknologisk Instituts bioassays er baseret på DNA-teknologi, som giver en høj grad af præcision i målingen af SRB-aktiviteten i produktionsvand. Bioassays giver stor sikkerhed i analyseresultaterne samt mulighed for at handle inden for kort tid, efter at prøven er taget.

I et bioassay til evaluering af vækst eller ”kill-effect” i produceret vand med tilsætning af biocid, nitrat eller andre kemikalier anvendes tre måleparametre:

1) Bakterievækst

2) Bakterieidentitet 

3) Bakteriefunktion (metabolisme)

Ved at samle disse tre måleparametre i et bioassay kan effekten af et biocid (eller alternativt nitrat) på specifikke, skadevoldende bakteriegrupper evalueres. Derved kan kemikaliedosering og koncentration optimeres med mulighed for opnåelse af store besparelser i kemikalieforbruget og desuden give reduceret udledning til miljøet.