Offshore prøvetagning til olieindustrien

Ketil Bernt Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 48.

Offshore prøvetagning til olieindustrien

Sikker drift af olieinstallationer kræver pålidelige fysiske, kemiske og biologiske data fra systemet. Disse tilvejebringes i vidt omfang gennem kemisk og mikrobiologisk analyse af prøver udtaget på offshore installationer.

Udtagning og transport af sådanne prøver til analyselaboratoriet rummer en lang række fejlkilder foruden tekniske og logistiske udfordringer.

Sammen med kunder og samarbejdspartnere på olieområdet har Teknologisk Institut udviklet en række af løsninger til offshore prøvetagning, der dækker et bredt spekter af formål og kompleksitetsniveauer.

Prøvetagningssættet IQ Kit® gør udtagning og forsendelse af vandprøver simpelt, således at prøvetagning kan udføres hurtigt og effektivt uden specialtrænet personale. IQ Kit® indeholder sterile flasker, prøvetagningsvejledning, mærkningsgrej og konserveringsmiddel i en robust og kompakt kasse. IQ Kit® fås i en række forskellige udgaver og anvendes typisk til mikrobiologisk prøvetagning af brugsvand og procesvand.

I flere tilfælde er det vigtigt at analysere faststofprøver som scale eller voks for kemisk komposition og mikrobiologisk aktivitet i forbindelse med fremskreden korrosion. Teknologisk Institut har udviklet et prøvetagningssæt, der sikrer integriteten af sådanne prøver fra udtagning til analyse. Det sikres ved, at prøverne iltes minimalt og kan transporteres sikkert fra udtagning offshore til analyse i laboratoriet.

Inspireret af Teknologisk Instituts arbejde med korrosion og bakteriel vækst i fjernvarmesystemer er der yderligere udviklet en løsning til overvågning af kemisk og mikrobielt induceret korrosion i oliesystemer (MIC).

Enheden består af en sidestrømsreaktor, hvor testoverflader kontinuerligt eksponeres for miljøet i systemet. Testoverfladerne skiftes løbende og kan efter udtagning undersøges for korrosionstype og -omfang via en lang række kemiske og mikrobiologiske analyseteknikker, herunder måling af korrosive mikroorganismer, grundstofkortlægning samt overfladekarakterisering.

Større prøvetagnings- og inspektionsprogrammer kan være nødvendige i forbindelse med løsning af mere komplekse problemstillinger. Her kan Teknologisk Instituts offshore stab forestå udførelsen i samarbejde med operatører og øvrige serviceselskaber. Instituttets specialister kan endvidere bistå med træning og uddannelse af medarbejdere til alle typer af prøvetagning i offshore systemer.