Få sikret din printede elektronik - Elektrisk sikkerhed

Anna  Krzyzanowska

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 16.

Elektrisk test af printet elektronik

Få sikret din printede elektronik - Elektrisk sikkerhed

Vi kan udføre forskellige tests for at sikre elektronisk sikkerhed.

Visuel inspektionstest

Denne metode indebærer visuel observation med og uden forstørrelse af overfladen på et testobjekt for at vurdere tilstedeværelsen af overfladeafvigelser såsom korrosion, fejlagtig justering af dele, fysisk skade og revner.

An electrical engineer sits at a pick and place machine working on a PCB boardIsolationsmodstandstest

Denne test bestemmer, hvor effektivt dielektrikummet (isoleringen) er til at isolere strømmens flow. Sådanne tests er nyttige til at kontrollere kvaliteten af isoleringen, ikke kun ved produktets første fremstilling, men også over tid, når produktet bruges.

Anvendte standarder: IEC 60664-2-1, udg. 2.0 (2011-01), IEC 60664-1:2007, IEC 60664-3:2016, IEC Teknisk Specifikation (TS) 62993:2017

Højspændingstest

Dielektrikum styrke test, også kendt som højspændings (hipot) test kontrollerer kvaliteten af isoleringen i mellem- og højspændingsenheder for at sikre, at der ikke er lækage af strøm under drift.

Anvendte standarder: IEC 60060-3Electrical tests that are set up in a climate chamber

Impedanstest

En impedanstest udføres for at sikre, at hvis en fejl opstår i en elektrisk kreds, vil fejlstrømmen være tilstrækkelig stærk til at udløse kredsløbsbeskyttelsen.

Anvendte standarder: ASTM E1050

Lækstrømstest

En test af lækstrøm ved linjespænding simulerer virkningen af, at en person rører ved eksponerede metaldele af et produkt og detekterer, om lækstrømmen, der ville løbe gennem personens krop, forbliver under et sikkert niveau.

Jordkontinuitetstest

Denne test sikrer, at alle eksponerede metaldele i en enhed er forbundet til jordledningen og derfor ikke udgør en sikkerhedsrisiko for brugerne.