Få styr på fødevaresikkerheden i hele produktionskæden

Lene  Meinert

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 67.

Norovirus

Få styr på fødevaresikkerheden i hele produktionskæden

Teknologisk Institut, DMRI, tilbyder nu test af norovirus i fødevarer. Med testen kan man på under 24 timer detektere forekomster af den virus, som medfører diarré og opkastninger hos smittede.

Hvert år smittes over 1000 danskere med den såkaldte roskildesyge som medfører diarré og opkastninger. Fødevarestyrelsen vurderer, at op mod halvdelen af de sygdomsudbrud, der stammer fra fødevarer i Danmark, skyldes norovirus. En virus, som kan overføres til mennesker via forurenede fødevarer.

Men nu kan en ny test opdage mulige smittekilder hos fødevareproducenterne, så mange af sygdomstilfældene kan undgås.

- Norovirus smitter nemt; det kræver kun få viruspartikler (1-10), og man kan smitte med norovirus indtil to dage efter, at man selv er blevet rask. Norovirus er artsspecifik og smitter kun ved direkte eller indirekte kontakt med afføring eller opkast fra en smittet person, siger Susanne Mansdal, teamleder, DMRI Teknologisk Institut.

Smittede personer kan forurene fødevarer med norovirus i alle led i fødevarekæden - fra produktion til servering og dermed skade både forbrugeren og virksomhedens økonomi og renommé. Det vil derfor være en stor fordel for virksomheden at få et hurtigt svar, hvis der er mistanke om en eventuel forekomst af norovirus. Herved kan man undgå at tilbagekalde produkter, der har forladt virksomheden.

DMRI tilbyder en hurtigmetode til påvisning af norovirus i fødevarer på under 24 timer og har stor viden om forebyggelse af norovirus i fersk kød, kødprodukter og produktionsmiljø samt eventuelle smitteveje. Såfremt fødevareproducenten selv ønsker at overvåge norovirus i produkter og produktionsmiljø, tilbyder DMRI også at implementere hurtigmetoden i laboratoriet hos virksomheden.

Metoden er baseret på PCR og kan derfor gennemføres på under 24 timer. PCR betyder Polymerase Chain Reaction. Metoden bygger på opformering af DNA eller RNA fra mikroorganismer, hvilket gør det muligt at påvise vira og bakterier langt hurtigere end med traditionelle dyrkningsmetoder.