Fjernvarmerørsystemer - Standardisering - UDVALG S-190

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Fjernvarmerørsystemer - Standardisering - UDVALG S-190

Dansk Standard S-190 og CEN/TC 107 

Teknologisk Institut deltager i standardiseringsudvalg og andre nationale og internationale fora, som har til formål at sikre vidensopdatering og i relevant omfang at påvirke nye standarder og krav med danske synspunkter.  

Udvalgsarbejdet i S-190 omfatter i dag standarder for præisolerede fjernvarmerørssystemer. Det dækker rør, samlinger, fittings og ventiler, ligesom det har fokus på DS 448 Norm for fjernvarmeledninger, der sikrer  opfyldelse af relevante funktionskrav. Udvalget følger aktivt det europæiske arbejde i CEN/TC 107 Prefabricated district heating and district cooling pipe systems samt i CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems, jf. S-103 Plastrørssystemer. Endvidere skal anføres, at udvalgets arbejde er under udvidelse til også at omfatte rørsystemer for fjernkøling.

Teknologisk Institut har deltaget i arbejde med fjernvarmerør og fjernvarmeledninger siden starten af 1980’erne og har været repræsenteret i udvalgsarbejdet i S-190 siden dets start.

De aktuelle aktiviteter vedrører i høj grad revision af eksisterende EN-standarder ud fra erfaringer og med udvikling af nye metoder og materialer inden for produktion og test af præisolerede fjernvarmerørssystemer. Senest er EN 488, der vedrører ventiler, blevet revideret, og der er blevet udarbejdet supplementer til EN 453 Præisolerede fjernvarmerør til direkte nedgravning i jord. Der er specifik deltagelse i arbejdsgrupperne: WG3 (prærør) og WG4 (samlinger, dvs. muffer).

Viden om de nyeste standarder inden for fjernvarmerørsystemer er centralt for vores laboratorium for test af præisolerede fjernvarmerør.