Fjernvarme - Fjernvarmerør og -ledninger

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Billede af fjernvarmerør

Fjernvarme - Fjernvarmerør og -ledninger

Teknologisk Institut har mangeårig erfaring, når det gælder viden om fjernvarmeledninger og –komponenter herunder test af præisolerede fjernvarmerørsystemer, ventiler, flowmålere etc.  

Vores faciliteter for præisolerede fjernvarmerør spænder fra testudstyr for bestemmelse af rørenes varmetab til mekaniske tests af samlinger på store rør, i flere tilfælde med egenudviklede testfaciliteter. Gennem deltagelse i F&U-projekter og medvirken i konferencer og temadage opnår vi løbende ny viden til gavn for branchen. Vores målgruppe er forsyninger, producenter, rådgivende ingeniører og andre, der producerer, bruger eller arbejder med prærør.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Akkrediteret test af nye og gamle fjernvarmerør i henhold til gældende standarder, fx EN 253, EN 15632 eller EN 15698 med fastlæggelse af uældet og/eller ældet varmeledningsevne, U-værdi, densitet og trykstyrke af isoleringen, kappens modstand mod spændingsrevner (NCLT), aksial forskydningsstyrke, svejsningernes kvalitet m.m.
  • Beregning af varmetab fra jordlagte enkelt- og twinrør, fx kombineret med udvalgte målinger for at opnå et bedre beslutningsgrundlag vedr. udskiftning af rør
  • Analyse af cirkulationsvandets sammensætning og rådgivning om eventuelle parametre, hvis vandet ikke ligger inden for de anbefalede grænseværdier eller der er problemer med korrosion i beholdere og tanke
  • Beregning af flow, tryktab og overført effekt i rørledninger - parallelforbundne og sammensatte rørsystemer og bestemmelse af kv-værdier og enkelttab for komponenter
  • Uvildige undersøgelser ved havari og lækage evt. kombineret med restlevetidsvurdering
  • Viden om prærør, fx formidlet via halvdags seminar hos forsyningen
  • On site test og dataindsamling for komponenter og anlæg fx via inddragelse af DEIL
  • ½-dags information om fjernvarmerør
  • Akkrediteret kalibrering og verifikation af fjernvarmemålere, termometre og manometre.