Fjernvarme - Styring og regulering af fjernvarmeinstallationer

Kristian Kærsgaard Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 62.

Fjernvarmeinstallation

Fjernvarme - Styring og regulering af fjernvarmeinstallationer

Det er af afgørende betydning for fjernvarmesystemets økonomi, at fjernvarmeinstallationerne hos brugerne fungerer som de skal. Derfor er kravene til tilslutningsanlæg og brugerinstallationer skærpet. Det er specielt afkølingen, dvs. det at sikre en god afkøling hos forbrugerne, der er i fokus, men mange andre parametre har betydning for et velfungerende anlæg.

Ved større bygninger og i bygningskomplekser anvendes hyppigt elektronisk CTS (Central Tilstandsregulering og Control) eller SRO (Styring Regulering Overvågning) til at styre reguleringen, og her er udfordringerne vedr. afkøling også centrale.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Principper for opbygning af fjernvarmetilslutningsanlæg og anlæggets komponenter
  • Viden om bygningers varmetab og energiforbrug, herunder indsigt i de forhold, der sikrer en god afkøling hos brugerne.
  • Viden om og grundlag for at kunne dimensionere radiatorer til fjernvarmeløsninger
  • Teori og praktik i forbindelse med opbygning og dimensionering af installationer og varmtvandsforsyning.
  • Kendskab til reguleringsfaglige udtryk herunder CTS-anlæg og SRO via gennemgang af centrale begreber, fx BUS, LON, OPC, TCP/IP, PID, COV-anlæg, understation m.m.
  • Eksempler på typiske driftserfaringer, besparelser og omkostninger
  • Gennemgang af varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg herunder deres samspil med CTS-anlæg mod SRO
  • Registrering og opsamling af energi- og ressourceforbrug
  • Værktøjer til driftsoptimering og forbedring af afkølingen på dit anlæg
  • Viden om praktisk arbejde med drift af fjernvarmeinstallationer.