Fjernvarme - Smart grid

Christina Kjær Langeland

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 89.

Billede af smart meter - ipad

Fjernvarme - Smart grid

Begrebet ”smart grid” kommer fra elverdenen, og har til formål at skabe et godt samspil mellem el-produktionsmulighederne og forbruget. Især i forbindelse med anvendelse af vedvarende energi, fx elproduktion fra vind, er det kommet i fokus. Tilsvarende har begrebet vundet indpas inden for fjernvarme og i samspillet mellem el- og fjernvarme baseret på vedvarende energi og brugersamspil. 

I takt med at der landet over installeres smart meters hos fjernvarmekunderne bliver et stadigt større datamateriale omkring fjernvarmeforbrug tilgængeligt. Et datamateriale der i stigende grad kan og bliver anvendt til at foretage analyser af fjernvarmenettes driftsforhold. Disse analyser kan bruges til at få et detaljeret billede af fjernvarmenetværkets tilstand og til at foretage driftsoptimering i form af sænkning af fremløbstemperatur, optimering af pumpedrift, optimering af returtemperatur osv. Tiltag der alle kan medføre væsentlige energibesparelser og deraf følgende CO2-reduktion. Ligeledes vil det forbedrede kendskab til dynamikken i fjernvarmenettet understøtte integreringen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemet.

Teknologisk Institut deltager løbende i forskellige projekttiltag inden for energioptimering, smart grid, smart metering, fjernkommunikation osv. Aktiviteter der omfatter projektdeltagelse og konsulentopgaver i form af rådgivnings- og undervisningsforløb.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Måleteknisk rådgivning
  • Analyse af driftsdata fra fjernvarmemålere
  • Udvikling af statistiske metoder til validering og usikkerhedsanalyse af måledata
  • Rådgivning og undervisning inden for fjernvarmesystemer og -komponenter
  • Rådgivning og undervisning inden for fjernkommunikation i forbindelse med smart grid