Flådeoptimering med intelligent brug af GPS-data

Sten  Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 03.

Flådeoptimering

Flådeoptimering med intelligent brug af GPS-data

Omstilling af en flåde kræver omfattende viden om bilflåde, køremønstre, belastning og nye bilers muligheder. Med denne viden kan I træffe de rigtige valg og sikre en grøn omstilling, som går hånd i hånd med et besparelsespotentiale.

Teknologisk Institut har udviklet beregningsmodeller, som analyserer på en flådes GPS-data. I får med vores analyse og viden om køretøjer herefter konkrete bud på, hvilke køretøjer der kan spares væk og hvilke der med fordel kan omstilles til f.eks. el.  

Resultaterne danner grundlag for jeres fremadrettede handlingsplaner, der sigter på lavest mulige miljøaftryk fra flåden under fuld hensyntagen til brugervenlighed, investerings- og driftsøkonomi. Vi inddrager medarbejderne ved at afholde workshops omkring resultater af flådeanalyse og de muligheder som vi ser. Dermed inddrages medarbejderne i en omstillingsproces.

Vi tilbyder følgende:

  • Analyse af GPS-data (data fra daglig flådestyring)
  • Kundespecifikke resultatskemaer over flådens anvendelse samlet set og ned på enkelt køretøjsniveau
  • Visuel fremstilling af flådens brug, brændstoføkonomi, ruter, vægt mm.
  • Konkrete anvisninger på omstilling af en bilflåde, hvor totaløkonomi, CO2 reduktion og besparelsespotentiale fremgår
  • Konkrete handlingsplaner for omstilling af flåden nu, om 3 år og om 5 år
  • Inddragelse af medarbejdere i en omstillingsproces

Læs case fra Aarhus Kommune om flådeanalyse og grøn omstilling