Aarhus Kommune: ”Vi kan spare CO2 og penge ved omstilling af vores flåde”

Sten  Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 03.

Karina Svanborg

Aarhus Kommune: ”Vi kan spare CO2 og penge ved omstilling af vores flåde”

Teknologisk Institut har analyseret 300 biler i Aarhus Kommunes flåde med udgangspunkt i GPS-data. Analyse og handlingsplan viser, at CO2 kan reduceres med 50 % samtidig med at udgifter til flåden reduceres med 25 %.

Aarhus Kommune vil være CO2 neutrale i 2030. Transport er en hovedudfordring i klimaindsatsen. Køretøjer skal omstilles til grønnere alternativer, men kommunen ønsker ikke omstilling for enhver pris. Afdelingerne AffaldVarme Aarhus og Natur- & Vejservice er nogle af de første indsatsområder.

Vi har valgt at kigge nærmere på to afdelinger, hvor køretøjsflåden er både stor og kompleks. Det ville være en vanskelig opgave for os at danne et samlet overblik over flådens anvendelse og derfor har vi bedt Teknologisk Institut om at hjælpe os siger Karina Svanborg, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Analyse af flere tusinde målepunkter

Teknologisk Institut har analyseret flere tusinde målepunkter for køretøjsflåden i disse afdelinger med udgangspunkt i eksisterende GPS-data.

-Vi har analyseret GPS-data fra mere end 300 køretøjer hvilket har givet et præcist billede af den enkelte bils konkrete anvendelse og hvor meget hver kørte kilometer koster, forklarer Sten Frandsen, seniorkonsulent, Teknologisk Institut.

Som en del af rådgivningen er kommunen blevet præsenteret for flere grafiske visualiseringer af flåden ved en workshop på Teknologisk Institut. Ved workshoppen deltog et større antal medarbejdere fra Kommunens afdelinger, der fik unik inspiration til selv at arbejde videre med forskellige indsatsområder i omstillingen.

Anbefalinger til grøn omstilling

Aarhus Kommune forklarer, at det på den baggrund er nemmere at træffe konkrete beslutninger, fordi rapporten fra Teknologisk Institut giver anbefalinger til, hvilke biler der evt. kan undværes og hvilke der evt. kunne deles osv.

- Analysen af GPS-data koblet sammen med Instituttets store viden om grøn omstilling og køretøjsteknologi har givet os helt konkret viden om, hvilke køretøjer der egner sig til en omstilling til f.eks. el. Deres anbefalinger handler både om, hvad vi kan gøre på den korte bane og om 3 og 5 år, siger Karina Svanborg.

Muligt at reducere CO2 med 50 % og udgifter med 25 %

Instituttet har også foretaget en økonomisk beregning, som ser på alle udgifter til brændstof, service, forsikringer og vægtafgift i et TCO-perspektiv og har med afsæt i dette givet konkrete anbefalinger til, f.eks. hvilke omkostningstunge biler, der med fordel kan udskiftes til nyere og mere miljørigtige.

- Hvis den ene afdeling følger vores handlingsplan, så vil de have mulighed for at reducere CO2 udledningen med 50% og reducere deres omkostninger til flåden med 25%, konkluderer Sten Frandsen.

Handlingsplanen fastlægger for den enkelte bil det mest hensigtsmæssige valg mht. CO2, og omkostningsniveau.

- Flådeanalysen på baggrund af GPS-data har været en øjenåbner for os, hvor vi har fået større fokus på, at der både er muligheder for at spare CO2 og penge ved en omstilling af flåden.. Analysen er et stærkt grundlag for videre beslutninger for os både på kort og længere sigt, slutter Karina Svanborg.