Foodture Lab holder flyttedag - 2017

Anne Louise Dannesboe Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 55.

Foodture Lab

Foodture Lab holder flyttedag - 2017

Foodture Lab vil i fremtiden være at finde sammen med de eksisterende laboratorier til fødevareudvikling, sensorik og analyser på Teknologisk Institut på Kongsvang Allé i Aarhus. Flytningen skal understøtte synergien mellem Foodture Lab og de øvrige fødevarefaciliteter. Dermed sikres optimale udviklingsforhold for små og store virksomheder i fødevareindustrien i Danmark.

Med denne flytning kan virksomhederne i samarbejde med specialister på Teknologisk Institut gå hele vejen fra opskriftsudvikling i Foodture Lab til måling af den nye fødevares tekstur og holdbarhed til afprøvning på forbrugere og smagspanel på ét sted. På den måde kan udviklingsprocesserne foregå så komprimeret som muligt, så produkterne rammer markedet til tiden.

Centerchef Stig Groven, Center for Fødevareteknologi, Teknologisk Institut, begrunder flytningen på denne måde:

”Den hidtidige fysiske adskillelse mellem Foodture Lab i Agro Food Park i Skejby og fødevarelaboratorierne i Aarhus har vist sig ikke at være hensigtsmæssig for virksomhederne. Der er behov for at kunne tilgå alle faciliteter og kompetencer på ét sted for at udvikle de rigtige produkter så hurtigt som muligt. Det tilbyder vi nu, når Foodture Lab flytter sammen med de øvrige fødevarefaciliteter,” fortæller Stig Groven.

Positive toner fra erhvervet
I fødevareindustrien er man positiv overfor den udmelding.

Niklas Marschall fra opstartsvirksomheden CUBENIZER bruger Teknologisk Instituts faciliteter og specialister til udvikling af et helt nyt og innovativt slikkoncept. Her vil børn i fremtiden kunne producere det slik, de selv har skabt i en virtuel verden, hjemme på en digital slikprinter. Teknologisk Institut hjælper med udviklingen af den rigtige tekstur og smag på gelen til slikprinteren.

Niklas Marschall understreger vigtigheden af at kunne tilgå alle kompetencer på én gang:

”For en start-up er hastighed og fremdrift afgørende. Det skal være let at gå til, og nye muligheder og ideer skal afprøves hurtigt. Det er derudover også afgørende at kunne få faglig sparring, da en start-up ikke har viden på alle områder. Det giver derfor god mening for en virksomhed som os, at Teknologisk Institut samler faciliteterne. One-stop tilgangen gør det nemt, og derfor lægger vi flere og flere udviklingsopgaver hos Teknologisk Institut,” udtaler Niklas Marschall.

Teknologisk Institut fortsat lejer i Agro Food Park
Flytningen af Foodture Lab ændrer ikke ved Teknologisk Instituts øvrige lejemål i Agro Food Park. Der har instituttets Center for Markforsøg og Center for Bioressourcer og Bioraffinering stadig til huse. Og det er der ingen planer om at ændre på.

Direktør for division AgroTech i Teknologisk Institut, Mikael Poulsen, understreger her vigtigheden af Teknologisk Instituts tilstedeværelse i Agro Food Park:

”Mange af vores kunder og samarbejdspartnere er enten lejere eller har deres gang i Agro Food Park. Så det er vigtigt for os at være til stede med flere af vores centrale centre,” udtaler Mikael Poulsen.

Foodture Lab er ude af Agro Food Park ved udgangen af oktober. Derefter genetableres Foodture Lab over de følgende måneder. Branchen vil til den tid blive inviteret til åbningen. 

Yderligere oplysninger
Centerchef Anne Louise Dannesboe Nielsen, Mobil: 7220 2455, mail: aln@teknologisk.dk.