Grøn energi kan få gavn af olieteknologier

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Kvindelig forsker i laboratorie med fokus på groen energi

Grøn energi kan få gavn af olieteknologier

Teknologisk Institut vil forbedre økonomien i grøn energiproduktion ved hjælp af olieteknologi.

Produktion af grøn energi med vind, biogas, geotermi og bølgekraft har mange af de samme udfordringer med fx korrosion og procesoptimering, som olieindustrien står overfor og gennem de seneste årtier har udviklet innovative løsninger til. Derfor kan en del af olieindustriens løsninger med fordel overføres til produktionen af grøn energi. Potentialet og de tekniske løsninger skal nu undersøges via en resultatkontrakt som Teknologisk Institut netop har indgået med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 Der er i de sidste 15 år udviklet en række velafprøvede teknologier til oliebranchen, som har reduceret omkostningerne ved produktion – både ved at forlænge produktionsudstyrets levetid og ved at gøre produktionen mere effektiv. Her ser vi en stor mulighed for at den grønne energiproduktion kan få gavn af udvalgte teknologier og derved ligeledes få forlænget levetiden af deres udstyr samt forøget produktionen, siger projektleder Rikke Markfoged, Teknologisk Institut.

Opdage korrosion
Som eksempel nævner hun, hvordan olieproduktionen i dag anvender avancerede molekylærbiologiske teknologier til at opdage korrosion, forårsaget af mikroorganismer, og hvordan funktionelle overfladebehandlinger har gjort det muligt at nedsætte olieproduktionens forbrug af kemikalier og reduceret behovet for vedligeholdelse af produktionsudstyret. Alt sammen teknologiske løsninger der har bidraget til at gøre produktionen mere kosteffektiv.

 Når vi tilpasser teknologierne fra olieindustrien, til at løse lignede tekniske udfordringer for de vedvarende energiformer, så kan det gøre produktionen og vedligehold mere rentabel og styrke den grønne omstilling. En lavere omkostning for de vedvarende energiformer kan bidrage til et øget dansk eksportpotentiale, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

Konkrete teknologier afprøves
Som et led i resultatkontrakten skal Teknologisk Institut samarbejde med virksomheder indenfor vedvarende energi for at få et bedre kendskab til de udfordringer, de har i deres produktion. Derefter skal Teknologisk Institut opstille konkrete hypoteser for mulig teknologioverførsel fra olieindustrien til den grønne energiproduktion. Desuden skal de konkrete teknologier afprøves.

Stort eksportpotentiale i danske miljøteknologier
Dansk eksport af grøn energiteknologi er ifølge beregninger fra Dansk Industri, Dansk Energi og Energistyrelsen over de seneste år stagneret på trods af et stigende globalt marked. Ambitionen er at overførslen af olieteknologier til grøn energiproduktion skal være med til at forbedre eksporten indenfor området.

Læs mere om resultatkontrakten Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Aktiviteten er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Eksempler på teknologier fra olieproduktion, som kan udnyttes i grøn energiproduktion:

Kontrol af biokorrosion:
Indenfor olieindustrien har Teknologisk Institut bidraget med nye løsninger, som bl.a. med anvendelse af moderne DNA teknologi, som kan overvåge produktionsanlæggene og kontrollere aggressiv korrosion af produktionsudstyret, forårsaget af mikroorganismer. Det optimerer rensesekvensen, så virksomheden kun behøver at rense, når det er nødvendigt. Derved nedsættes omkostningerne og det sparer miljøet for unødvendige kemikalier. Nu skal man undersøge, om lignende mikrobiologisk korrosion finder sted i geotermiske brønde og ved produktion af bølgekraft.

Læs mere om biokorrosion

Funktionelle coatings:
Tynde, fleksible funktionelle overfladebehandlinger kan gøre det muligt at nedbringe forbruget af kemikalier og nedsætte behovet for vedligeholdelse i fx varmevekslere i oliebranchen. Tilsvarende funktionelle overfladebehandlinger kan formentligt også gøre nytte ved energiproduktion fra geotermi og biogas.

Læs mere om funktionelle coatings

Optimering af væskeflow:
I oliebranchen er det vigtigt, at der er styr på flow af væske – olie og vand – i undergrunden. Også i biogasanlæg er det væsentligt, at væskeflowet i biogastanken er optimeret. Fx kan teknologi, udviklet til oliebranchen fortælle noget om opholdstiden af væske i reaktoren eller om det aktive volumen i reaktoren.

Læs mere om optimering af væskeflow

Kontakter
Direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2420, mail: snd@teknologisk.dk