Overvågning af mikroorganismer i olieproduktionen

Ketil Bernt Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 48.

Overvågning af mikroorganismer i olieproduktionen

Vækst af mikroorganismer i undergrunden og i processystemer på offshore installationer medfører store omkostninger som følge af:

1) Mikrobiel induceret korrosion (MIC)

2) Forsuring (souring) 

3) Øget sikkerhedsrisiko som følge af sulfidudslip

Disse problemer koster hvert år olieindustrien enorme summer. Specielt injektion af havvand i forbindelse med olieproduktion medfører ofte en øget aktivitet af sulfidproducerende og andre skadelige mikroorganismer.

For at overvåge systemtilstanden og evaluere effekten af kontrolstrategier er pålidelige data nødvendige. Som supplement til procesdata og kemiske analyser er overvågning af mikroorganismer særdeles relevant. Et sådant program kan eksempelvis involvere kvantificering af:

  • Total mængde mikroorganismer
  • Antal af sulfatreducerende mikroorganismer
  • Antal af nitratforbrugende Bakterier
  • Antal af metanproducerende Archaea

Teknologisk Institut bruger nye, ikke-kultiveringsbaserede metoder i overvågningen af mikroorganismer i både produceret vand, scale og voks fra brønde, ventiler, pipelines, etc. Derved er det muligt med langt større præcision end tidligere at overvåge produktionssystemet og dermed forebygge fx korrosionsskader.