Hvordan skal svinet skæres for at give størst muligt udbytte?

Marchen  Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

Hvordan skal svinet skæres for at give størst muligt udbytte?

Slagteriselskaberne kan opnå et større udbytte af deres råvarer ved at benytte CT-scanning til at kigge ind i slagtekroppen. Scanningerne kan nemlig bruges til at afgøre, hvilke produkter der kan komme ud af slagtekroppen, og hvordan den skal skæres.

Teknologisk Institut har arbejdet med CT-scanning af slagtekroppe og udskæringer i de sidste 10 år. Dermed er der opbygget en stor kompetence i at bruge og tolke de 3D-billeder, der viser et udsnit af slagtekroppen. Det er samtidig lykkedes at få gjort scanning af slagtekroppe til en accepteret EU-referencemetode for kødprocentmålinger – en mulighed som har reduceret omkostningerne for den danske klassificeringskontrol. Også kunder i Sverige og Norge har kunnet bruge den objektive metode i deres godkendelse af nyt udstyr til at måle kødprocenten i slagtekroppen.

- Med vores CT-scanninger af de halve slagtekroppe kan vi helt præcist se, hvad der er kød, fedt og knogler. Og vi kan tilmed se, hvor de enkelte delstykker er placeret i den enkelte slagtekrop, fortæller seniorkonsulent Marchen Hviid fra Teknologisk Institut og tilføjer, at disse informationer er penge værd: Slagterierne kan bruge CT-scanningerne til at afgøre hvilke produkter, der kan komme ud af slagtekroppen, og hvordan den skal skæres alt efter indholdet og fordelingen af kød, fedt og knogler i den enkelte grisekrop.

Nyt system gør livet lettere for Tican a.m.b.a.
Teknologisk Institut har i sommeren 2011 afsluttet et projekt, der netop handlede om at optimere råvareudnyttelsen på svineslagterier. I den forbindelse har Teknologisk Institut opbygget en database med scanninger af et bredt udvalg af halve slagtekroppe, som dækker den danske svinepopulation.

Som en del af projektet udviklede Teknologisk Institut nogle programmer, som kan foretage virtuelle produktskæringer af fx backs til det engelske baconmarked på alle de scannede slagtekroppe. Danish Crown og Tican a.m.b.a. deltog som partnere i projektet og fik ny viden om blandt andet spæktykkelsen på midterstykket og knoglernes placering afhængig af slagteprocessen.

- Vi ser store muligheder i det system, som er opbygget i projektet, og vi vil bruge resultaterne til at opbygge udbytteformler, så vi herved kan beregne skæreudbytterne og optimere det. Det udviklede skæreprogram sparer os tid og giver os mulighed for at kvalitetssikre vores beslutninger, fortæller produktionsdirektør Torben Z. Kock fra Tican a.m.b.a.

Fakta
Teknologisk Instituts CT-scanninger af slagtekroppe kan bruges til at beregne udbyttet og sammenligne forskellige tilskæringer og erstatte de omkostningstunge praktiske skæreforsøg. Denne viden indgik fx i udviklingen af en automatisk 3D-spækhøvl. Den
skal gøre det muligt at beregne, hvor meget spæk der skal fjernes, før kniven sættes i gang.

Teknologisk Institut er i et nyt projekt, støttet af Højteknologifonden, ved at udvikle og implementere den første online CT-scanner, der kan tilføre automatiske maskiner på et slagteri viden om de emner, de håndterer. En viden, som overgår den menneskelige formåen, idet det bliver muligt at se ind i slagtekroppen. Projektet retter sig i første omgang mod slagterierne. Men forventningen er en langt bredere anvendelse på automatiske produktionslinjer som støtte til at udvikle og styre robotteknologi.