Jord- og planteanalyser - Jordanalyser

Rikke  Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 93.

Jordanalyser

Jord- og planteanalyser - Jordanalyser

Jordens indhold af forskellige næringsstoffer har sammen med jordens fysisk/kemiske egenskaber stor betydning for dyrkningen af afgrøder i landbruget. Teknologisk Institut kan hjælpe med rådgivning i forbindelse med udtagning af jordprøver og valg af analyse i forhold til landbrugsmæssig dyrkning. Vi udtager og håndterer bl.a. N-min prøver, teksturprøver og specialprøver. Specialprøverne kan både være til kemiske analyser, men også til analyser af jordens indhold af jordbundsorganismer. Vores udstyr er specialiseret til udtagning af jordprøver i ned til 1 meters dybde. Vores forsøgsafdeling kan hjælpe med datavalidering og tolkning resultater.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vi dækker hele eller dele af processen fra:

  • Forespørgsler til Ledningsejerregistret (LER)
  • Prøveudtagning, herunder N-min prøver ned til 1 meters dybde
  • Udvikling af prøveudtagningsudstyr
  • Analyser af jordprøver i forhold til dyrkningsegenskaber
  • Markforsøg med effekt af behandling på jordbundsorganismerne og rodanalyser
  • Rådgivning i forbindelse med jordprøveudtagning og analyser
  • Datahåndtering og levering af resultater