Jord- og planteanalyser - Plante- og afgrødeanalyser

Rikke Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 93.

Planteanalyser

Jord- og planteanalyser - Plante- og afgrødeanalyser

Afgrøders egnethed som foder eller fødevare samt afgrødens næringstilstand kan karakteriseres ud af en række analyseparametre i forhold til kvalitet og indholdsstoffer. Teknologisk Instituts konsulenter kan rådgive i den optimale prøveudtagning, valg af analysemetode og validering af resultat af en plante- og afgrødeanalyse.

Teknologisk Institut har faciliteter og måleudstyr til at måle på plantemateriale i afgrøder som korn, raps, bælgsæd, majs og kartofler etc., både i løbet af vækstsæsonen og i den høstede vare. Dertil håndteres en række kemiske analyser i samarbejde med danske og udenlandske laboratorier. Resultater afleveres efter aftale enten i rå format eller som beregnet værdier.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Vejledning om repræsentativ prøvetagning (antal, prøvestørrelse, behandling og opbevaring)
 • Prøveudtagning i felten
 • Rådgivning om valg af analysemetode
 • Udvikling af metoder til planteanalyser
 • Prøveforberedelse, som neddeling, plantevask og tørring
 • Tørstofbestemmelse
 • Analyse af korn- og frøkvalitet (vand, protein, rumvægt, olie, renhed, tusindkornsvægt, sortering)
 • Kvalitetsanalyser i kartofler (stivelse, størrelsessortering, bedømmelse af skurv, rust, rodfiltsvamp, gnav, knoldskimmel og råd)
 • Kemisk analyse af foderværdi, indholdsstoffer, toksiner etc.
 • Beregning og levering af resultater