Kalibrering af flowmålere - Erfagruppe for flow og flowmåling – Tilmeldingsside

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Maaling af vand og energiflow

Kalibrering af flowmålere - Erfagruppe for flow og flowmåling – Tilmeldingsside

Introduktion

I Danmark findes en lang række af virksomheder, hvor flowmåling er en central del af deres produktionsapparat eller en essentiel del, af det de leverer. Dette gælder bl.a. for medicinal-, fødevarer- og procesindustrien, samt for vand- og varmeforsyningssektoren.

De flowtekniske problemstillinger kan være meget forskellige, men fælles for os alle handler det om de måletekniske aspekter vi arbejder med ved flow og flowmåling. Det kunne fx være omkring flowtekniske udfordring ved flowmåling af en given proces, valg af flowmålingsprincip, forståelse af kalibreringscertifikater, tekniske udfordringer i forbindelse med af-/udlæsning af data fra en flowmåler i et procesanlæg eller vurdering af usikkerheden fra en flowmåling i en given proces osv.

Hensigten med denne gruppe er at nå ud til alle de grene af industrien der på en eller anden måde arbejder med flowmåling. Der findes allerede erfa­grupper under Center for Legal Metrologi der behandler forbrugs-/afregningsmålere til vand og varme. Men der mangler et supplement, som dækker de måletekniske aspekter og udfordringer bredere og mere generelt.

Formål:

Formålet med erfagruppen er derfor at skabe et forum, hvor vi sammen kan udveksle viden om flow­relaterede emner, hvor vi kan opnå ny viden og ikke mindst, sparring med folk fra den danske industri, der arbejder med flow og flowmåling, som en daglig del af deres arbejdsopgaver. Med andre ord er det altså målet at oprette et forum hvor vi, hver især kan bidrage med viden eller problemstillinger, som kan diskuteres på møderne, hvorved alle kan få en dybere indsigt i det flowtekniske område. Derudover giver et sådant forum, i sagens natur, også anledning til nytænkning og nye vinkler på vores allerede eksisterende tilgange, hvad end det kommer til løsning af en given opgave eller i form af vores daglige drift.

Emner:

  • Generel formidling og videndeling om flow og flowmåling
  • Diskussion af flowtekniske problemstillinger
  • Kalibreringstekniske og metrologiske emner generelt
  • Laboratoriedrift
  • Usikkerhedsbudgetter
  • Måletekniske problemstillinger
  • Internationale nyheder fra flowverdenen
  • Etc.

 

Praktisk information om erfagruppen:

Tryk på drop-down menuen nedenfor, for at læse mere om praktisk information om erfagruppen.

2. Omfang
Der afholdes et til to møder om året alt efter behov og interesse eller antal emner, der skal gennemgås eller debatteres.
Hvert møde afholdes fra kl. 9 til 15. Møderne afholdes på skift hos de deltagende virksomheder. Hvis det er muligt for værten for mødet, gives en rundvisning på virksomheden eller virksomheden præsenteres med en power point.

3. Deltagelse
Der er et årligt kontingent på 1500,- pr. deltager.

Møder afholdes på skift hos de deltagende virksomheder, der bidrager med at stille mødefaciliteter til rådighed, samt frokost og evt. en rundvisning på virksomheden i det omfang det er muligt eller kan tillades i forhold til virksomhedens fortrolighedspolitik.


 

Tilmeld dig vores erfagruppe via nedenstående formular:

Det koster et årligt beløb på 1500 kr. at deltage i erfagruppen. 

Ja, jeg ønsker at tilmelde mig Erfagruppen flow og flowmåling.
Nej, jeg ønsker ikke at være med i Erfagruppen flow og flowmåling længere.

Fornavn

Efternavn

Virksomhed

E-mail