Kemiske analyser og proceskontrol

Ulla Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 53.

Kemiske analyser

Kemiske analyser og proceskontrol

Dansk industri står over for stadigt større krav om en effektiv og bæredygtig produktion, og det udfordrer konstant virksomhedernes enhedsoperationer fra råvarekontrol til dokumentation af slutproduktets holdbarhed og af de sundheds- og sikkerhedsmæssige egenskaber.

Dokumentation og verifikation i henhold til kravspecifikationer
Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium kan hjælpe dig med at dokumentere den kemiske sammensætning i et produkt i henhold til kravspecifikationer og/eller med at verificere, at dit produkt ikke indeholder uønskede komponenter.

Laboratoriets kompetencer omfatter bl.a.:

 • Produktkontrol af emballager og byggematerialer
 • Kontrolmåling af deklarerede indholdsstoffer, fx aktivstoffer i sprøjtemidler
 • Miljøanalyser og proceskontrol rettet mod offshore-industrien
 • Kontrol af råvarer anvendt til kemiske industrivirksomheder.

Teknologisk Institut holder sig ajour med gældende lovgivning og standarder og kan sammensætte analyseprogrammer, der opfylder myndighedernes krav, og som kombineret med laboratoriets velfunderede kvalitetssystem giver retsgyldige resultater. 

Troubleshooting - Årsag til problemer og gener 
Laboratoriet har mange års erfaring med at opklare årsagen til pludseligt opståede problemer og gener. Det er i denne sammenhæng afgørende med en intelligent strategi, kombineret med den nære dialog i opgaveforløbet, for at komme i mål.

Eksempler på troubleshooting kan være:

 • Identifikation af belægning/aflejringer på overflader
 • Måling for indhold af urenheder i kølemidler
 • Identifikation af årsagen til lugtgener eller misfarvning af produkter
 • Identifikation af fremmedlegemer i pulver- eller væskeprøver

Rådgivning og udvikling ved produkt og procesoptimering
Udover kemisk-fysiske materialeundersøgelser tilbyder vi kvalificeret rådgivning om produkt- og procesoptimering.

Ydelserne omfatter bl.a.:

 • Anbefaling omkring prøvetagningsstrategi i forbindelse med måling af luftprøver
 • Sammensætning af analyseprogrammer i forbindelse med reverse engineering eller produktdeklaration
 • Identifikation af realtime- og onlinemålemetoder i forbindelse med procesoptimering
 • Udvikling og validering af analysemetoder til QC-laboratorier.

Teknologisk Institut er det oplagte kompetencecenter, når analysemetoder til udfordrende måleopgaver skal udvikles og kvalificeres.