Kvalitetssikring af plastprodukter - Kvalitetssikring i hele produktets livscyklus

Frederik R Steenstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 57.

Elkedel

Kvalitetssikring af plastprodukter - Kvalitetssikring i hele produktets livscyklus

Den rette kvalitet af et plastprodukt er altafgørende for produktets performance og hermed også for kundeoplevelsen. Med hele eller dele af produktionen outsourcet stiger behovet for at sikre produktets kvalitet.

Kvaliteten af et plastprodukt kan både under- og overspecificeres. Når kvaliteten underspecificeres, er der stor risiko for at få et defekt produkt, mens en overspecificering af kvaliteten kan betyde unødigt høje omkostninger. Kvalitetssikringen skal derfor tage udgangspunkt i anvendelsen og processeringen af det enkelte plastprodukt.

I kvalitetssikringen er det vigtigt at have fokus på hele værdikæden i forbindelse med udvikling og efterfølgende produktion. Et materiale kan være egnet og specificeret korrekt i forhold til anvendelsen, men alligevel give et uegnet produkt som følge af en dårlig processering.

Kvalitetssikringen af et produkt skal betragtes som en løbende proces, som starter allerede i udviklingsfasen og først stopper, når produktet ikke længere produceres.

Teknologisk Institut kan hjælpe med at:

  • Udarbejde materialespecifikation
  • Udarbejde produktspecifikation
  • Opstille testplan for godkendelse af produktdesign og proces
  • Typetestgodkende produktdesign og proces
  • Lave plan for løbende kvalitetskontrol og kvalitetssikring (også i forbindelse med outsourcede produkter)
  • Implementere og supportere i kvalitetsværktøjer (DFMEA, PFMEA, PPAP m.fl.)
  • Sikre, at kvalitetskrav i forhold til gældende og relevante standarder overholdes (DS, EN, ISO, ASTM, IEC, UL, m.fl.)

Omkostninger til dårlig kvalitet, også kaldet Costs of Poor Quality, COPQ, indeholder, foruden de synlige omkostninger ved defekte produkter, også høje omkostninger, som ikke umiddelbart er synlige. COPQ-isbjerget illustrerer problemstillingen. Ved at have fokus på hele værdikæden i kvalitetssikringen sikres et ensartet produkt med den ønskede og specificerede kvalitet. Dette giver tilfredse kunder og der sikres mod høje uforudsete omkostninger (COPQ) som følge af dårlig kvalitet.

                Cost of Poor Quality