Mineraluld skal genanvendes til nye byggematerialer

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Isoleringsmateriale - Isover - Saint Gobain

Mineraluld skal genanvendes til nye byggematerialer

Foto: Saint-Gobain ISOVER

Deponeret mineraluld fra nedrevne bygninger skal kunne oparbejdes og genanvendes til nye råmaterialer.

Hvert år bliver der indsamlet omkring 19.000 ton mineraluldsaffald i de danske kommuner, hvoraf næsten halvdelen bliver deponeret. Nyt projekt vil i stedet omdanne det brugte isoleringsmateriale til nye råmaterialer til fx tegl og asfalt.

Styrker bæredygtigheden i byggeriet
Det er Norrecco A/S, Nordic Waste A/S og Teknologisk Institut, som sammen med industripartnerne NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S og Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER står bag projektet, der således har samlet en række aktører på tværs af forsyningskæden.

I projektet skal der udvikles teknologier til at oparbejde mineralulden, så der kan etableres robuste og veldokumenterede genanvendelsesløsninger i stor skala. Udviklingen skal sikre, at brugt stenuld og glasuld kan neddeles og genanvendes på en hensigtsmæssig måde til gavn for både miljø og samfund.

- Vi forestiller os, at Danmark med de rette teknologier årligt vil kunne flytte mindst 7.000 ton mineraluldsaffald fra deponierne. Det vil i stedet kunne indgå som råmateriale i nye byggematerialer, for eksempel som erstatning for sand i tegl og asfalt, og dermed bidrage til at styrke bæredygtigheden i bygge- og anlægsbranchen, fortæller projektleder Sofie Kastbjerg fra Teknologisk Institut.

Genanvendelse er højt på dagsordenen i bygge- og anlægsbranchen, der står for 35% af alt affald, der produceres i Danmark. Blandt andet er isoleringsmaterialer i bygge- og nedrivningsaffald nævnt som et særligt indsatsområde i den nyeste EU-handlingsplan for cirkulær økonomi.

Optager kapacitet på deponiet
Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld og glasuld, der anvendes som isolering i bygninger og bygningselementer. I forbindelse med nedrivning af bygninger bliver mineralulden sorteret fra, men kun genanvendt i begrænset omfang. Det skyldes blandt andet mangel på robuste genanvendelsesteknologier med rette kapacitet. Derfor ender næsten halvdelen af den mineraluld, der indsamles, på landets deponier.

- Mineraluld fylder meget og optager derfor dyr deponeringskapacitet. Så ud over det ærgerlige ved, at så almindeligt anvendte byggevarer ikke kan genanvendes i et større omfang, vil det frigøre værdifuld deponeringskapacitet, hvis mineralulden ikke ender som deponeringsegnet affald, fortæller udviklingschef Jette Bjerre Hansen fra Norrecco, der til daglig modtager og håndterer affaldsfraktioner fra kommunerne og byggebranchen.

Kan erstatte en knap ressource
Neddelt mineraluldsaffald ligner sand og har derfor potentiale til at erstatte sand i forskellige anvendelser. Projektet undersøger derfor, om der kan udvikles en egnet teknologi til neddeling af mineraluldsaffaldet, så der kan opnås et sandlignende materiale. Sammen med Strøjer Tegl og NCC Industry undersøger Teknologisk Institut også muligheden for at bruge materialet til produktion af asfalt og teglprodukter. Håbet er, at neddelt mineraluld i asfalt og tegl kan bruges i stedet for sand, som på globalt plan er ved at blive en knap ressource på grund af kraftigt øget efterspørgsel.

Projektet Udvikling af oparbejdningsteknologi og genanvendelsesløsninger for mineraluld er støttet af Miljøstyrelsen og løber frem til december 2022.

Yderligere oplysninger
Projektleder Sofie Kastberg, Teknologisk Institut, mobil 7220 1369, mail: skas@teknologisk.dk og udviklingschef Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S, mobil: 2889 9504, mail: jbh@norrecco.dk.