Minimal støvudledning ved metal 3D-print

Jeppe Skinnerup Byskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 65.

Mand laver måling af støvudledning

Minimal støvudledning ved metal 3D-print

I 2020 gennemførte Joblife endnu engang en kortlægning af arbejdsmiljøet i Center for industriel 3D-print på Teknologisk Institut i Aarhus – herunder også målinger af ultrafine partikler. Resultaterne er nu klar, og de viser, at partikelniveauet er langt under de nationale grænseværdier.

Center for Industriel 3D-print tog i 2019 helt nye produktionsfaciliteter i brug, og som en del af AM-LINE 4.0 projektet lavede Joblife derfor en gennemgang af arbejdsmiljøet i de nye faciliteter – præcis som det var tilfældet i de tidligere faciliteter.

Gennemgangen blev lavet 17. og 20. januar 2020, og målingerne 17. januar blev gennemført i samarbejde med forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Diagrammet herunder viser produktionsprocessen for metal 3D-print, som med undtagelse af de to grå felter blev kortlagt.

Diagram me d3D-print proces

Minimal støvudledning af ultrafine partikler

Ligesom sidst gav gennemgangen ikke anledning til bekymring, og der var blot nogle få anbefalinger omkring ergonomi ved pulverpåfyldning, som siden er blevet fulgt.

Denne gang inkluderede gennemgangen desuden målinger af ultrafine partikler, og disse blev lavet i samarbejde med NFA. Der blev lavet baggrundsmålinger samt målinger i forbindelse med tømning af printkammeret, støvsugning i printkammeret, afsluttende støvsugning, varmebehandling i ovn og planslibning af printplatformen.

Mand laver måling af støvudledningDisse målinger viste et øget partikelniveau ved nogle af processerne, såsom tømning af printkammeret og når kammeret til automatisk afrensning og pulverhåndtering var åbent – og ved planslibning, hvor de højeste værdier blev målt. MEN: Alle værdierne var lave i forhold til de grænseværdier, der findes for arbejdsmiljøet. Målingerne fra NFA angiver således et støvniveau på ca. 0,4 % af grænseværdien i Danmark.

- Det var overraskende for mig, at selve printprocessen var totalt indesluttet. Men det forklarer også, hvor der ikke kommer forureninger ud, lyder det fra Henrik Harboe, chefkonsulent og Biolog hos Joblife, som lavede målingerne sammen med NFA – og som netop undersøgte printprocessen i forbindelse med målingerne i 2019.

Gennemgangen fra Joblife konkluderer, at der ikke er væsentlige fysiske, kemiske eller psykosociale arbejdsmiljøbelastninger i forbindelse med metal 3D-print i Center for Industriel 3D-print. Desuden fremhæver rapporten, at der anvendes flere gode tekniske hjælpemidler, så en række ergonomiske belastninger undgås. Der er kun nogle få ergonomiske forhold i forbindelse med de manuelle processer, som stadig kan optimeres.

I forlængelse af rapporten har Joblife og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udgivet en publikation om resultaterne af gennemgangen. Publikationen kan du læse her.