Mutationsforædling

Anna-Catharina  Röper

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 31.

Mutationsforædling

Mutationsforædling

Når man forædler planter, kan man risikere at ens kultur med tiden kun sætter en lille mængde frø eller helt holder op. Hvis det sker, bliver man nødt til at gå nye veje for at fremskaffe nye sorter. Denne problematik kan overkommes ved mutationsforædling.

Mutationsforædling frembringer spændende muligheder for ny variation i forædlingen såsom unikke blomsterfarver, fyldte blomster, kompakt vækst, nye interessante bladformer og -farver. Bestråling med gammastråler giver mulighed for at øge antallet af mutationer i sorterneuden at skulle vente på, at sporterne/mutationerne opstår spontant i produktionen. Dette giver mulighed for at udvikle en serie af sorter, der har ens vækst og produktionstid, men forskellige blomsterfarver. En serie af sorter med ensartet produktionstid giver optimal udnyttelse produktionsareal.

Ved mutationsforædling får planterne en forudbestemt dosis gammastråling, hvorved planterne danner nye fænotyper eksempelvis nye farver i blomsten eller nye bladfarver og -former. Gammabestråling er korte bølger og indeholder megen energi, som går ind og ændrer plantens DNA. Strålerne påvirker kun planten under selve bestrålingen, der er derfor ikke nogen risiko ved at arbejde med planter, efter bestrålingen har fundet sted. Ved forædling med gammastråler kan man undgå brug af kemikalier i mutationssprocessen, som er meget arbejdsmiljøskadelige.

Teknologisk Institut kan udfærdige en dosis-respons kurve, som fortæller hvilken dosis stråling, den enkelte kultur skal have samt udføre de efterfølgende bestrålinger.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Nyeste faglige viden om den pågældende kultur og bestråling
  • Undersøge hvilken dosis den enkelte kultur bør have for at opnå ønskede mutationer – såkaldt dosis-respons kurve
  • Bestråling af forskellige planteorganer
  • Gennemførelse af bestråling med lille og stort antal planter fra kun en eller flere kulturer
  • Selektion af ønskede fænotyper