Ny, bæredygtig asfaltteknologi anvendes på motorvej ved Herning

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Asfaltudlægning

Ny, bæredygtig asfaltteknologi anvendes på motorvej ved Herning

På en del af den nye Herning-Holstebro motorvej udføres i dag (29/6) en teststrækning, hvor det afsluttende, stærke ”skærvemastiks” slidlag, som trafikken kører på, fremstilles ved en ny teknologi, hvor der tilsættes 30% sorteret genbrugsasfalt fra gamle slidlag. Faktisk stammer det aktuelt anvendte genbrugsmateriale fra affræsning af slidlaget på en anden vejstrækning i samme projekt.

Teststrækningen, som udføres i forlængelse af en ”jomfrueligt” fremstillet referencestrækning uden genbrugsasfalt, er kulminationen af et flerårigt forsknings- og udviklingsprojekt, ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark”. Projektet, som støttes af Miljøstyrelsen, har deltagelse af Lemminkäinen, Vejdirektoratet, KL, Asfaltindustrien og Teknologisk Institut, som varetager projektledelsen.

Asfalt er fremstillet af naturens egne materialer – sand/sten/grus og det sorte bindemiddel bitumen, som er udvundet af jordolie. Asfalt er principielt 100% genanvendeligt. Der anvendes dog ikke nær nok gammel asfalt ved fremstilling af ny asfalt. En ikke uvæsentlig andel anvendes derfor blot som erstatning for grusbærelag, hvor det gamle bindemiddels værdifulde egenskaber slet ikke udnyttes. Der er derfor behov for ny teknologi til at øge genbrugsanvendelsen i ny varmblandet asfalt.

I dansk vejbygning fremstilles asfalt ved anvendelse af lokale grusgravs-stenmateriale i de nederste, tykke asfaltbærelag, mens de øverste ”ædle” lag, bindelaget og slidlaget, typisk fremstilles med sten af højere kvalitet fra knust klippe, importeret fra Norge eller Sverige.

Tidligere har man ved opbrydnings- og fræsearbejder sammenblandet den gamle asfalt. Derfor kan blandet genbrugsasfalt kun benyttes i nye asfaltbærelag.

Fræsning

Ved at anvende ny teknologi med lagvis affræsning, optimeret fræseproces, sortering og opbevaring af de ”ædle” asfalttyper for sig, kan genbrugsmaterialerne anvendes i tilsvarende ædle asfalttyper, hvor det hidtil ikke har været muligt/tilladt.

I projektet er hele forløbet fra affræsning over sortering, opbevaring, tilsætning, produktionsproces, produktionsrecepter og råvaresammensætninger etc. optimeret, samtidigt med at der er sat fokus på miljørigtig, bæredygtig produktion gennem også at minimere energiforbrug og CO2-udledning. Det er i laboratoriet, gennem omfattende forsøgsrækker, dokumenteret, at der ved tilsætning af 30% ”ædelt” genbrug i selv de mest krævende slid- og bindelagstyper kan opnås egenskaber og forventet holdbarhed, der fuldt ud svarer til jomfrueligt fremstillet asfalt af samme type.

Samtidigt er det gennem livscyklusanalyser (LCA) dokumenteret, at der ikke blot opnås en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved at genbruge, frem for at importere kostbare råstoffer fra udlandet, men at der også opnås en stor miljømæssig gevinst. Den samlede CO2-udledning fra fremstilling af binde-/slidlag reduceres ved 30% genbrug med hele 10-20%.

Projektet afsluttes med en præsentation af de opnåede resultater og teknologi ved dette års ”Vejforum” i Nyborg 6. december 2017. Det forventes, at resultaterne behandles og implementeres i de generelt anvendte vejregler i løbet af det efterfølgende års tid, så hele samfundet snarest muligt kan få gavn af den nye teknologi.

Yderligere information
Projektleder Ole Grann Andersson, e-mail: olan@teknologisk.dk, tlf. 7220 3209.

Læs mere