Ny test kan vurdere korrosionsegenskaber langt hurtigere

Kaare Fogh Hounisen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 58.

Mand i laboratorie med kittel arbejder med metal

Ny test kan vurdere korrosionsegenskaber langt hurtigere

Med anodisk polarisering og cyklisk polarisering er det muligt at lave accelereret korrosionstest, som hurtigt kan vurdere materialers korrosionsegenskaber i et givent miljø – og det er en stor gevinst. Det er en ydelse, som Teknologisk Institut nu tilbyder, og det betyder, at man tidligt i processen vil kunne finde ud af, hvilken korrosionsmekanisme, der er dominerende.

Korrosion kan være vanskeligt at måle, da det typisk er en proces, der sker over år – og endda årtier.  Af samme grund kan det være svært at teste korrosion på et givent materiale, da det stemmer dårligt overens med en designfases varighed. Det er specielt lokalkorrosion, der er udfordrende at teste, men netop den problemstilling imødekommer den nye type test, der som accelereret korrosionstest også egner sig til vurdering af passive legeringer.  

Se en video om testen her.

Accelereret korrosionstest giver hurtige data

- En accelereret korrosionstest betyder, at man får korrosionen til at ske hurtigere. På baggrund af de data, man får, vurderes det, hvad man skal være opmærksom på langsigtet. Man vil derfor få nogle data hurtigt, som man kan bruge til at optimere sit design langsigtet, fordi man netop fremtvinger processen, fortæller Kaare Fogh Hounisen, konsulent på Teknologisk Institut, og tilføjer, at ydelsen særligt er oplagt til at teste lokalkorrosion.
Se vores forskellige ydelser

- Lokalkorrosion sker pludseligt men ofte efter længere tids eksponering i miljøet. Derfor er det besværligt at teste ved de mere anvendte og simple nedsænkningsforsøg, hvorfor metoden er oplagt til lokalkorrosion, lyder det fra Kaare Fogh Hounisen.

Close-up af overskåret metalemne med korrosionStor værdi i hurtigere screening

Den hurtige screening af forskellige materialer eller overfladebehandlinger kan give stor værdi, og den kan bruges til at sammenligne, hvordan forskellige materialer fungerer i et bestemt miljø.

I et korrosionsforsøg vil det være strømmen fra korrosionsprocessen, man måler på, som relaterer sig direkte til korrosionsraten. Måden man måler det på er ved at nedsænke sin prøve i væske. Derfra skanner man potentialet af sin prøve over et relativt stort interval ved hjælp af et potentiostat, samtidig med at man måler strømmen af de elektrokemiske reaktioner. Med denne metode tvinges materialet væk fra sin steady-state tilstand, og korrosionsprocessen accelereres.

- Er man i tvivl om, hvilken legering man bør anvende - eller har man forskellige overfladebehandlinger men er i tvivl om, hvilken behandling, der egner sig bedst, så kan man med fordel bruge denne korrosionstest. Med testen kan man lave den indledende screening, hvis korrosionsbestandigheden er en vigtig parameter. På baggrund af resultaterne kan man sortere nogle materialer eller overfladebehandlinger fra og efterfølgende fokusere på de bedste videre i processen, lyder det fra Kaare Fogh Hounisen.

Skal bidrage til udbredelsen af 3D-print

Med anodisk polarisering og cyklisk polarisering vil Teknologisk Institut også lave kvalitetskontrol af 3D-printede emner, hvor materialer og overfladebehandlinger testes med henblik på at udbrede 3D-print teknologien for SMV’er i den danske industri.

Arbejdet med at få danske virksomheder i gang med additive fremstillingsteknologier er en del af resultatkontrakten Additive fremstillingsteknologier – Innovativ værdiskabelse i dansk fremstillingsindustri, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og foregår i perioden 2021-2025.

Slutmålet for Teknologisk Institut er i løbet af de fire år at få opbygget en fagligt stærkt og udstyrstung Test-, Demonstrations- og Udviklingsfacilitet for industrielt anvendte additive fremstillingsteknologier. Samtidig vil denne facilitet lukke et identificeret hul i markedet ved at bygge på mere end 10 års udviklingsaktiviteter, mere end 30 forsknings- og udviklingsprojekter, en solid markedsindsigt og ikke mindst mere end 100 mio. DKK, som Teknologisk Institut har investeret i strategisk udvalgte state-of-the-art additive teknologier.