Nyt anlæg udvikler brændselspiller til det internationale energimarked

David  Tveit

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 43.

Nyt anlæg udvikler brændselspiller til det internationale energimarked

Europas største anlæg til ’torreficering’ af biomasse opføres syd for Kolding. Det nye anlæg vil styrke Danmarks position inden for udvikling og anvendelse af bæredygtig energi i form af brændselspiller produceret på biomasse.

Verdens førende leverandør af maskiner og udstyr til træbaserede pelleteringsfabrikker, Andritz Feed & Biofuel (AFB), opfører den 700 m2 nye bygning under stor bevågenhed. Der findes ingen tilsvarende anlæg til torreficering – en særlig form for varmebehandling, der øger energiindholdet og holdbarheden af biobrændselspiller. Når demonstrationsanlægget i Sdr. Stenderup har stået sin prøve, vil ABF bygge lignende anlæg verden over.

Med teknologien kan kraftvarmeværkerne øge andelen af biomasse som fx halm, pil og forskellige restprodukter fra forarbejdede landbrugsprodukter uden at ombygge de eksisterende kraftværker. En af fordelene ved torreficerede piller er, at de kan håndteres og brændes ligesom kul og samtidig indeholder mere energi end traditionelle træpiller.
Den nye type brændselspiller gør det muligt for kraftværkerne at nedbringe udledningen af CO2 ved at overgå fra fossile brændstoffer til CO2-neutral energi.

Store forventninger til anlægget
Når anlægget i sommeren 2012 står klar, skal Teknologisk Institut og AFB gennemføre en række forsøg. Teknologisk Instituts rolle er at hjælpe med at styre processen og håndtere biomassen og efterfølgende foretage analyser og dokumentere resultaterne.

- Vi er klædt på til at stå i spidsen for disse aktiviteter, da vi i forvejen leder og deltager i en række nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for dette felt. På sigt forventer vi herved at skaffe vækst til at styrke dansk økonomi og samtidigt bevare Danmarks førerposition inden for udvikling af grøn teknologi og bæredygtig energiproduktion, siger David Tveit, der er Teknologisk Instituts direktør for Energi og Klima.

- Vi har store forventninger til samarbejdet med Teknologisk Institut, som vi har et historisk langt og godt samarbejde med. De resultater, vi får skabt, vil uden tvivl skabe nye muligheder i energibranchen både i og uden for Europa, for vi forventer, at alle i kæden – lige fra producent af biomasse til kraftværk – vil få mulighed for at reducere omkostningerne. På sigt kan anlægget betyde, at kraftvarmeværkerne i stigende grad kan overgå fra fossilt brændsel til et bæredygtigt alternativ, fortæller Senior Vice
President i AFB Kim Pandrup Christensen.

Fakta
Forbruget af træpiller er på verdensplan ca. 13 millioner tons. Tallet forventes at stige til ca. 30 millioner tons i 2015 og endnu mere frem mod 2020, da kraftvarmeværkerne omstilles fra kulfyring til biomasse, og her er træpiller velegnede.

Teknologisk Institut har gennem flere år forsket i at udnytte biomasse til energi i stor skala. Ud over forarbejdning og konvertering af biomasse til højværdibrændsler udvikler Teknologisk Institut på forsøgsanlægget i Sdr. Stenderup foder for nationale og internationale kunder inden for produktion og forarbejdning af foder.