Optimal drikkevandsproduktion

Sanin Musovic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 65.

Optimal drikkevandsproduktion

Optimal drikkevandsproduktion

Vi gør drikkevandsbranchens aktører – små og store vandværker, forsyninger samt teknologileverandører – i stand til at træffe bedre beslutninger om innovation og teknologi, der sikrer rent drikkevand til forbrugerne nu og i fremtiden.

Bedre renseprocesser og bedre beslutninger

Det danske grundvand, kilden til vores rene drikkevand, er under pres. Bekymrende fund af miljøfremmede stoffer som pesticidrester og PFAS stiller forsyningerne i vanskelige dilemmaer, hvor traditionelle tilgange kommer til kort, og der er behov for innovation og nytænkning. 

På Teknologisk Institut hjælper vi forsyninger og store som små vandværker med at forbedre nuværende renseprocesser og skabe et solidt beslutningsgrundlag inden større investeringer i tiltag, der kan skabe tryghed om drikkevandskvaliteten. Ved at samarbejde med Teknologisk Institut får du som forsyning eller teknologileverandører adgang til uvildig rådgivning og avancerede testfaciliteter, der kan få markant betydning for den daglige drift på vandværket – og for nye teknologiers konkurrencekraft.

Kemic Vandrens A/S har gennem flere år samarbejdet tæt med Teknologisk Institut om adskillige projekter inden for vandbehandling. Teknologisk Institut er en stærk samarbejdspartner, der er med til at sikre, at vi går i den rigtige retning med udvikling af nye og optimering af eksisterende metoder og teknologier til vandrensning. Teknologisk Institut formår at samle flere aktører i stærke samarbejder, hvor vi oplever stor grundighed i og passion for udvikling af fremtidens vandbehandling. Henrik Nybro Laugesen, direktør, Kemic Vandrens A/S

Teknologisk Institut samler vandbranchen om nødvendig innovation 

At sikre rent drikkevand er en fælles opgave, der foregår i samspil mellem kommuner, myndigheder, forsyninger og teknologileverandører. 

Vi samarbejder med vandværker, forsyninger og teknologileverandører om at udvikle, teste og implementere ressourceeffektive løsninger, der sikrer rent drikkevand og understøtter vandsektorens grønne omstilling. Læs mere om vores ydelser herunder. 

Drikkevand, sandfilter 200pxOptimering af biologiske sandfiltre

Ligesom jævnlig vedligeholdelse og rensning af sandfiltre kan være en god langsigtet investering, fordi det nedsætter risikoen for driftsstop, er det lige så vigtigt at udnytte de biologiske sandfiltres vandbehandlingskapacitet. 

Ved at optimere den bakterielle omsætning i sandfiltret kan vi som regel opnå mindst 25% forbedring af kapaciteten. Det betyder ikke kun, at den daglige drift forbedres – det giver også en forbedret evne til at håndtere miljøfremmede stoffer som fx MCPP, BAM og glyfosat. Det kan i sidste ende blive udslagsgivende for, om en boring skal lukkes eller ej.

Målrettet biologisk indsats mod problemstoffer i grundvandet

Ved at analysere sandfiltrets bakterielle sammensætning på vores drikkevandslaboratorium får dit vandværk essentiel viden om sandfiltrets effektivitet over for eventuelle problemstoffer på vandværket – fx MCPP, BAM eller glyfosat. 

Via vores brede netværk i drikkevandsbranchen kan vi undersøge muligheden for at levere donorsand fra et andet vandværk med lignende problematikker – eller opformere relevante bakteriekulturer, der kan tilsættes sandfiltret.

Analysearbejdet tager cirka en uge og giver:

 • Indblik i sandfilterets biologiske sammensætning
 • Bedre mulighed for bekæmpelse af specifikke problemstoffer 
 • Renere vand til vandværkets kunder
 • Større vandbehandlingskapacitet
 • Mindre behov for vedligehold og risiko for driftsstof
 • Minimering af sundhedsrisici
 • Mindre risiko for lukning af vandboringer

Drikkevand, kulfilter 200pxVælg den rette type aktivt kul og undgå dyre fejlinvesteringer

Grundvandsressourcen er udfordret af fund af miljøfremmende stoffer som PFAS, pesticider og pesticidrester i grundvandsboringer. På blot seks år (2016-22) er andelen af grundvandsboringer med fund af pesticider mere end fordoblet til 55,3%.

I takt med at antallet af fund stiger, bliver det sværere at finde nye kildepladser eller at komme under grænseværdierne ved fortynding med vand fra andre boringer.

Vandværkerne kan derfor få tilladelse til at rense grundvandet med aktive kulfiltre.

Uvildig kulfilteranalyse

Det er en stor millioninvestering for vandværker at etablere og vedligeholde kulfilterløsninger, og prisen på aktive kulfiltre er på få år fordoblet. Derfor er det essentielt fra starten at afklare, hvilken type aktivt kul der rent faktisk renser grundvandet for de miljøfremmede stoffer mest effektivt.

På verdensplan findes der utallige kultyper, mens op mod 20 forskellige kultyper sælges på det danske marked. Kulfilterleverandøren vil typisk tilbyde et bestemt produkt, som måske virker optimalt på et andet vandværk – men er det også det rette for jer? Kultypernes effektivitet afhænger både af den kemiske sammensætning af grundvandet og af de stoffer, der skal renses for. Derfor kan en forsyning i værste fald havne i en situation, hvor et dyrt indkøbt aktivt kulfilter har ingen eller kun ringe effekt og derfor skal udskiftes flere gange om året.

På Teknologisk Institut tilbyder vi at teste forskellige typer aktivt kul på netop jeres grundvand for at sikre at:

 • De miljøfremmede stoffer bliver identificeret
 • Grundvandssammensætningen bliver analyseret
 • Relevante kultyper bliver testet på jeres grundvandssammensætning
 • I investerer i den rette type aktivt kul

En uvildig kulfilteranalyse er en meget lille investering, der giver jer et databaseret beslutningsgrundlag af stor værdi.

Når vi står med en udfordring, der kræver sparring og gode løsninger, står drikkevandsspecialisterne på Teknologisk Institut klar med en enorm viden – og vi får mulighed for at gå i dybden med problemstillinger, som er svære at nå i en travl hverdag. Didde Lindholm Jürgensen, processpecialist, Hjørring Vandselskab.

Drikkevand, rådgivning 200pxRådgivning om drikkevandsproduktion og nye teknologier

Vores erfarne specialister hjælper drikkevandsforsyninger af forskellig størrelse med at identificere mulige foranstaltninger til at sikre rent og sikkert drikkevand og rådgiver i valget mellem de mange muligheder. 

Vi samarbejder med teknologileverandører om at udvikle de nødvendige teknologiske løsninger og bistår konceptudvikling gennem teknologiprøvning. Vores omfattende laboratoriefaciliteter er velegnede til proof-of-concept i forskellige skalaer.

Deltag i forsknings- og udviklingsprojekter

Har I en udfordring, som kræver teknologisk udvikling at løse, og hvor der mangler forskning på området? Som en del af et forsknings- og udviklingsprojekt (F&U-projekt) kan I være med i et samarbejde, hvor der skabes nye løsninger, som kan gavne netop jeres drikkevandsproduktion eller virksomhed. 

Teknologisk Institut er anerkendt som frontløber på området, og vi har gennem talrige F&U-projekter hjulpet mange vandværker med at optimere deres drikkevandsproduktion og teknologileverandører med at forbedre og verificere deres løsninger. 

Vi er altid på udkig efter nye samarbejdspartnere, så kontakt os endelig, hvis det har interesse.  

Udvalgte F&U-projekter

Her kan du kort læse om nogle af de nuværende projekter.

Drikkevand projekter - Treatment Train 200pxTreatment Train

Erfaringerne viser, at én rensemetode sjældent kan stå alene. I MUDP-projektet Treatment Train fokuserer vi på, hvordan viden om effektive renseteknologier kan danne grundlag for en innovativ og kosteffektiv kombination af disse . I projektet generes den nødvendige viden om samspillet mellem kemi, teknologi og grundvandsammensætning, så SMV’er kan designe et Treatment Train til netop deres vandsammensætning. Treatment Train er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er et samarbejde mellem OxyGuard International A/S (OxyGuard Group), Kemic Vandrens A/S, FMC, SK Forsyning A/S, Ærø Vand A/S, DTU Miljø, Vandrensning.com og Teknologisk Institut. Læs mere om projektet her.

Drikkevand projekter - ReGen 200pxReGEN 

En udfordring i vandrensningen i dag er den stigende forekomst af pesticidrestforurening, hvor særligt N,N-dimethylsulfamid (DMS) er problematisk, da DMS hurtigt mætter de aktive kulfiltre. Det øgede behov for regenerering af filtrene giver øgede omkostninger i millionklassen for vandværkerne og sætter proceslinjer ud af drift i længere tid. I dette projekt ønsker vi at forlænge det aktive kuls levetid på en kosteffektiv måde og øge forsyningssikkerheden.  Det skal ske gennem ReGen trykfiltre og mobile anlæg til on-site regenerering af DMS-mættet kul. Vandværkerne vil med ReGen-teknologien reducere deres udgifter til regenerering betydeligt og desuden øge deres grønne profil. Projektet er støttet af VUDP (DANVA) og er et samarbejde mellem Hjørring Vandselskab A/S, Frederiksberg forsyning A/S, Horsens Vand A/S, VIA University College og Teknologisk Institut. Læs mere om projektet her.

Drikkevand projekter - RIS 200pxRotorinduceret Sandfiltrering (RIS)

Større vandværker bruger op til 1750 familiers årlige vandforbrug på filterskyl af vandværkets sandfiltre. En ny, innovativ rotorteknologi anslås at kunne spare vandværkerne for op mod 75 procent af det vand- og energiforbrug, filterskyllet kræver. Projektets mål er et rotordesign, der sikrer massiv vand- og energibesparelse, så jernslam i filtrene vaskes bort, og de gavnlige mikroorganismer i sandfiltret samtidig skånes. I dag fjerner traditionelle returskylninger op mod 25 procent af de gavnlige mikroorganismer, hvilket begrænser effektiviteten af vandrensningen i timerne efter hver skylning. Rotorinduceret Sandfiltrering (RIS) er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er et samarbejde mellem Vand og Teknik A/S, Hillerød Vand A/S, Verdo Vand A/S og Teknologisk Institut. Læs mere om projektet her.

Drikkevand projekter - Pesticidfrit drikkevand 200pxPesticidfrit drikkevand 

Den nuværende simple vandbehandling af grundvandet på vandværker kan ikke i tilstrækkelig grad fjerne pesticider og metabolitter heraf i drikkevandet. I dette projekt undersøger vi, hvordan vi kan udnytte visse mikroorganismers særlige evne til at nedbryde pesticider naturligt. Målet er at isolere og opformere mikroorganismerne og derefter tilsætte dem til eksisterende sandfiltre på et vandværk for at øge fjernelsen af pesticider i vandet. Pesticidfrit drikkevand er støttet af MUDP under  Miljøministeriet og er et samarbejde mellem Kemic Vandrens A/S, Hjørring Vandselskab A/S, Herning Vand, Furesø Vandforsyning A.M.B.A og Teknologisk Institut. Læs mere om projektet her.

Filtermateriale 200pxIdentifikation af robust filtermateriale til effektiv reduktion af problematiske pesticidrester i drikkevand

Pesticidresten DMS kan findes i en tredjedel af landets grundvandsboringer, hvilket understreger behovet for en effektiv og økonomisk rensningsmetode. I projektet undersøger vi lovende filtermaterialer til reduktion af DMS i drikkevandet via laboratorietest samt opstillinger ved vandværker. Målet er at optimere fjernelsen af DMS på en kosteffektiv måde, inden drikkevandet ledes til forbrugeren. Projektet er støttet af VUDP (DANVA) og er et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning, Kemic Vandrens A/S, Hjørring Vandselskab A/S og Teknologisk Institut. Læs mere om projektet her.

Hvem samarbejder vi med?

Teknologisk Institut samarbejder med alle offentlige og private aktører inden for vandsektoren – blandt andre:

Optimal_drikkevandsproduktion_partnere