Teknologisk Institut er med i indsatsen 'Produktion i Danmark' - Avanceret materiale og procesteknologi

Anne-Lise Høg Lejre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 16.

billede fra nano lab, produktion af høreapparater

Teknologisk Institut er med i indsatsen 'Produktion i Danmark' - Avanceret materiale og procesteknologi

Nye måder at håndtere materialer og processer kan styrke produktionen

Under temaet ”Avanceret materiale og procesteknologi” arbejder vi med at skabe produktivitetsforbedringer i produktion ved hjælp af ny og avanceret materiale – og procesteknologi. Det gør vi i samarbejdsforløb med danske produktionsvirksomheder, der ønsker at udvikle og styrke produktiviteten med de nye teknologier på området. 3D-print-teknologiens mulighed for billigere produktion, udvikling af nye plasttyper eller metoder til at nedsætte materialeforbruget under produktion er eksempler på områder, hvor teknologierne kan optimere produktion. Det kan dog være helt andre områder, der er relevante for netop jeres virksomhed. I et samarbejdsforløb tager vi udgangspunkt i virksomhedens konkrete ønsker og behov, og finder de bedste muligheder for udvikling og optimering i netop jeres produktion.    

 

Øg din produktivitet eller skab nye produkter gennem konkrete samarbejdsforløb

Arbejdet med avanceret materiale – og procesteknologi er bygget op omkring klynger af virksomheder, der deler samme udfordringer, og derfor kan samarbejde og dele erfaringer til gavn for den enkelte virksomhed. Teknologisk Institut bidrager med viden om de nye teknologier og deres potentialer for at styrke produktionen og skabe vækst. Det foregår gennem seminarer, laboratoriebesøg og demonstrationsprojekter. Vi åbner ligeledes op for muligheden for en gratis pilotproduktion, hvor du kan anvende teknologierne på dine egne produkter.

På nuværende tidspunkt er vores arbejde opdelt i to klynger, der har hvert deres fokus.

Finmenik-klyngen arbejder med at skabe produkter med høj værdi ved at tilføre dem nye fysiske eller kemiske funktionaliteter.

AMP-klyngen arbejder med fire forskellige temaer. De omhandler optimering af skummaterialer, funktionsoptimeret coating, produktion i små serier og udvikling af bæredygtig emballage.

Du kan finde yderligere information om klyngernes arbejde her på siden.

Som virksomhed kan du deltage i arbejdet under et af de eksisterende temaer sammen med de virksomheder, der allerede deltager i arbejdet. Er det helt andre udfordringer din virksomhed står overfor, vil Teknologisk Institut som nævnt lave en plan for, hvordan vi sammen kan skabe løsninger til jeres virksomhed. Det er muligt at indgå i et samarbejdsforløb frem til 2016.

Temaet omkring avanceret materiale og procesteknologi har afholdt en workshop om Arduino på Erhvervsakademi Slagelse. Her blev 18 studerende på uddannelsen, produktionsteknologi, undervist i teknologien. Læs om arrangementet her.

Du kan også læse om vores afholdte workshop om fleksibel produktion og øget konkurrenceevne. På workshoppen deltog hollandske virksomheder fra industrifællesskabet, Brainport Industry, med input til, hvordan forsyningskæden kan styrkes med samarbejder på tværs af virksomheder. Du kan læse den fulde artikel om workshoppen her.

Vi har også afholdt Open Lab-arrangement om bæredygtig emballagemateriale. Læs artiklen om dagen her

Du kan også læse om vores afholdte temadag om fremtidens plastproduktion her.