Recirkulering af næringsstoffer

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Skruepresse

Recirkulering af næringsstoffer

Effektiv planteproduktion kræver som regel tilførsel af næringsstoffer, men det er af stor betydning, hvilken gødningsressource der anvendes. I cirkulær bioøkonomi er recirkulering af næringsstoffer et centralt område for at sikre langsigtet bæredygtighed – fremfor anvendelse af ’handelsgødning’.

For kvælstof er recirkulering især. vigtig, da fremstilling af kvælstofholdig handelsgødning kræver stort energiinput og dermed kan have en negativ klimaeffekt. For fosfor er recirkulering vigtig, fordi fosfor er en begrænset ressource, der på sigt kan blive en mangelvare. Det er derfor afgørende, at næringsstoffer i f.eks. husdyrgødning, spildevand og diverse andre organiske rest- og affaldsprodukter opfattes som en nyttig ressource og ikke et problem, der skal skaffes af vejen ved denitrifikation eller deponi – eller ende i vandmiljøet.

Det er imidlertid også vigtigt, at anvendelsen af organiske rest- og affaldsprodukter som gødning er økonomisk rentabel og realistisk i praksis. Dette kan bl.a. kræve, at der er en minimum-koncentration af næringsstoffer i gødningen, at der er et bestemt forhold mellem de forskellige næringsstoffer og ikke mindst, at næringsstofferne er plantetilgængelige på det rigtige tidspunkt.

Især for fosfor kan det være en udfordring at opnå tilstrækkelig høj plantetilgængelighed, så den tilførte gødning udnyttes effektivt. Øget recirkulering af næringsstoffer kræver derfor både viden om kravene til gødningskvalitet og om effekten af forskellige forbehandlingsteknologier, der kan påvirke gødningens beskaffenhed – hvad enten det er separationsteknologier, bioforgasning, pyrolyse, kompostering eller andre teknologier.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?
Teknologisk Institut kan hjælpe med udvikling af nye muligheder for at anvende forskellige organiske restprodukter til gødning. Ydelserne kan bl.a. omfatte følgende:

  • Rådgivning vedr. restprodukters egnethed som gødning og muligheder for opgradering m.m.
  • Forsøg vedr. teknologier til forbehandling og opgradering af restprodukter til gødning.
  • Analyse af næringsstofindhold og vurdering af gødningseffekt og plantetilgængelighed.
  • Forsøg til vurdering af gødningseffekt af restprodukter.

Cases

Relaterede ydelser