Karakterisering af biobaserede ressourcer

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Græs

Karakterisering af biobaserede ressourcer

Biomasse af forskellig art er fundamentet i det biobaserede samfund, og produktion og anvendelse af biomasse vil i stadig stigende grad være en forudsætning for udbygningen af bioøkonomi og cirkulær økonomi. Et væsentligt element i bioøkonomien er, at de biobaserede ressourcer udnyttes bedst muligt, dvs. så de samlet set giver størst værdi. Bioressourcer kan imidlertid bruges til en lang forskellige formål, så kunsten er bl.a. at finde ud af, hvad en given biomasse eller fraktion af en biomasse kan bruges til.

Dette kræver ofte specialviden suppleret med forskellige analyser af den givne biomasse, som kan hjælpe med at svare på, hvad biomassen indeholder, og hvad den dermed kan udnyttes til – f.eks. om det er mest oplagt at udvinde højværdistoffer, proteiner, fibre, energi og/eller gødning osv.

Teknologisk Institut har ekspertise indenfor karakterisering af biobaserede ressourcer, og vi kan hjælpe med at belyse kvaliteten og anvendelsesmulighederne af forskellige biobaserede ressourcer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vurdering af en biomasses kvalitet og anvendelsesmuligheder ud fra eksisterende viden
  • Valg af relevante biomasseanalyser for at afdække en biomasses kvalitet og karakteristika
  • Gennemførelse af biomasseanalyser (internt og eksternt)
  • Tolkning af analyseresultater og vurdering af anvendelsesmuligheder
  • Hjælp til udvikling/videreudvikling af biobaserede produktioner og produkter
  • Rådgivning om produktion, håndtering og lagring af biomasse med henblik på at optimere kvaliteten af biomassen til en given produktion

Cases

  • Forsøg med præriehirse (swithchgrass), projekt for CEBI Invest på Langeland. Bl.a. målinger af kvalitet af præriehirse til biogasproduktionen.
  • BioValue SPIR, projekt under Innovationsfonden. Bl.a. målinger af indholdsstoffer i ensilage og kvalitet af ensilage til biogasproduktion
  • BioFactory, Innovationskonsortium under Innovationsfonden. Analyser af protein, omega3, farvestoffer, flavanoider, fytoøstrogener, CBD/THC, salidrosid og rosavin til udvikling af naturlige ingredienser og kosttilskud
  • Partnerskab for brugen af restprodukter fra planter. Analyser af bl.a. artemisinin, kumariner og CBD/THC

Relaterede ydelser