Rekreative regnvandsbassiner

Inge Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Regnvandsbassiner

Rekreative regnvandsbassiner

Rørcentret på Teknologisk Institut og Orbicon har af Real Dania og Trygfonden fået penge til at skrive en anvisning om Rekreative regnvandsbassiner. Anvisningen skal og formidle rammerne for fremtidens regnvandsbassiner, så der bliver plads til både natur og oplevelser, uden at det går ud over bassinernes funktion og drift.

Hvis regnvandsbassiner udformes med fokus på natur og rekreativ værdi, er der potentiale til at:

 • Skabe oplevelser og værdi i byen og i eksisterende grønne områder og kulturlandskaber
 • Skabe rammen om leg, læring og fritidsaktiviteter
 • Skabe identitet, attraktion og værdi for lokalmiljøet
 • Fungere som undervisnings- og bevægelsesmiljø for institutioner
 • Højne naturkvaliteten og diversiteten i flora og fauna – både i bassinet og i landskabet omkring det.

Projektet skal bidrage til udviklingen af en fælles faglig forståelse af muligheder for at skabe bedre regnvandsbassiner på tværs af forvaltninger, kommuner, forsyninger og private aktører.

Det faglige indhold/grundlag for anvisningen er skabt gennem afviklingen af 5 workshops med deltagelse af Ballerup, Køge og Frederikssund Kommuner, de respektive forsyninger Ballerup, KLAR og Frederikssund, samt Orbicon og Rørcentret.

Resultatet forventes at bliver en anvisning, der:

 • Præsenterer den eksisterende viden om naturindhold i regnvandsbassiner og sammenhængen mellem natur og drift
 • Giver eksempler og ideer til udformning og drift af regnvandsbassiner med plads til natur og oplevelser
 • Giver råd om udformning, og drift af multifunktionelle regnvandsbassiner
 • Giver råd om, hvordan man håndterer regnvandsbassiner, der er blevet §3 områder
 • Giver råd om hvilke overvejelser man skal gøre sig, når børn opfordres til leg med vand i regnvandsbassiner fx adgangsforhold, vanddybder, skræntvinkler m.v. herunder sikkerhed og hygiejne forhold.

Indlæg fra afholdte workshops m.v. vil blive lagt på denne siden.

Workshop 1 30 august 2017: Sikkerhed ved rekreative regnvandsbassiner

Konference om Regnvandsbassiner med natur og kvalitet

Indlæg fra konferencerne i Taastrup den 12. april og Aarhus den 14. juni 2018

 v/Inge Faldager

 v/Pelle Lind Bournonville, Realdania

 v/Søren Gabriel, Orbicon

 v/Troels Karlog, Frederikssund kommune og Palle Horn, Hededanmark

 v/Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden

 v/Bjarne Moeslund, Orbicon

 v/Pernille Sloth, Novafos og Thomas Christensen, Ballerup kommune

SøNæs: Et fremsynet klimaprojekt
v/Kristine Leth Juul, Arkitektskolen Aarhus/Møller & Grønborg

Vinge - Byudvikling med regnvand
v/Anne Kathrine Esbjerg, SLA-Landskabsarkitekter

 v/Thomas Aabling, TA Vandmiljø

Den færdige Rørcenter-anvisning 025 blev udleveret på konferencen.

Den kan downloades

Eller købes hos Teknologisk Institut eller Molia for kr. 200,- + moms og forsendelse.