Robotter skal sortere asbest fra eternit

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Bølgeeternit - Asbest

Robotter skal sortere asbest fra eternit

Pressemeddelelse, udsendt den 4/6 2019

Et nyt konsortium med Teknologisk Institut i spidsen vil udvikle et robotanlæg, som kan adskille tagplader med sundhedsskadelig asbest fra ufarlige eternitplader. Målet er at undgå at deponere op til 40.000 tons uskadeligt eternit, som ellers skal deponeres, fordi de kan indeholde sundhedsskadelig asbest.Nyt projekt skal udvikle automatisk robotanlæg, som skal frasortere asbestholdige tagplader og åbne op for øget genbrug af asbestfri eternit.

- I dag deponerer man alle gamle eternitplader af arbejdsmiljømæssige grunde. Målet er kun at frasortere pladerne med asbest. Det åbner op for helt nye genanvendelsesmuligheder for de asbestfri eternitplader fx ved direkte genbrug i byggeindustrien eller genanvendelse i ny eternit- og betonproduktion, siger projektlederen, faglig leder Dorthe Hamann, Teknologisk Institut.

Konsortiet består af DanRobotics A/S, Norrecco Agerskov A/S, Cembrit Holding A/S, Deponi Syd I/S, Kingo Karlsen A/S og Teknologisk Institut. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje, MUDP.

Reducere affaldsmængden
Tagplader med asbest blev forbudt i 1986. Årsagen var, at asbest-fibre kan give lungesygdommen asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Fagfolk skønner at tage fra op mod 1.5 mio. bygninger i Danmark kan indeholde asbest. Løsningen forventes at reducere deponimængden i Danmark med omkring 40.000 tons årligt og dermed have et markedspotentiale på ca. 40 mio. kr. pr. år alene i Danmark.

I udviklingsarbejdet skal Teknologisk Institut udvikle en metode til automatisk at identificere og frasortere ikke asbestholdige plader til genanvendelse via identificering af særlige karakteristika ved tagpladerne. Firmaet DanRobotic skal udvikle det automatiske sorteringsanlæg.

- Det giver rigtig god mening at lade en robot klare arbejdet med håndtering af de tunge eternitplader – især af sikkerhedsårsager, men også for at spare en mand for håndtering af tunge løft. Vi håber, at projektet vil muliggøre genbrug af eternitplader i byggebranchen, og at mange vil benytte løsningen både i Danmark og i udlandet, så vi kan sænke deponeringen af gode byggematerialer væsentligt, siger CEO Kim Koertsen, DanRobotics.

Pilottest i 2019
Koncepter og metodikker forventes at være klar til pilottest i slutningen af 2019 og vil foregå i samarbejde med det fælleskommunale deponiselskab, Deponi Syd I/S, på Grindsted Deponi uden for Grindsted by.

- I dag deponerer de kommunale genbrugsstationer og entreprenører alle eternitplader alene ud fra mistanken om, at de kan indeholde asbest. Vi vil se frem til, forhåbentligt at kunne undgå at deponere eternittag plader, som der ikke er en særligt miljømæssig begrundelse for at deponere, siger direktør og deponichef Poul Thorn, Deponi Syd.

De øvrige partnere i projektet Norrecco, Cembrit og Kingo Karlsen vil have særlig fokus på at undersøge nye genanvendelsesruter for eternitplader uden asbest.