SERMI

Kristian Eldam

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 61.

Tastaturarbejde

SERMI

SERMI står for Security Related Repair & Maintenance Information.

SERMI samler tyveri-sikkerhedsdata til reparationer på alle bilmærker.

SERMI træder i kraft i Danmark den 1. februar 2024. Det må forventes, at de nuværende systemer vil blive konverteret til SERMI-adgang på skæringsdagen. De værksteder, som Teknologisk Institut har certificeret, vi få tilsendt adgangsoplysninger 2 måneder før skæringsdatoen.

SERMI gælder for frie værksteder og autoriserede værksteder, der reparerer fremmede mærker.

Teknologisk Institut er DANAK-akkrediteret og foretager uvildig SERMI-inspektion. Uvildighed er fundamentet for al prøvning, kontrol og inspektion, som Teknologisk Institut foretager. Vi følger faste procedurer, der sikrer, at medarbejderen er uvildig i forhold til SERMI-inspektion. Tilsvarende har vi faste procedurer, hvis nogen forsøger at lægge pression på Teknologisk Institut-medarbejderen, fx for at ændre et negativt resultat af SERMI-inspektion. Habilitet er et fast punkt på årlige medarbejdersamtaler samt ved intern og ekstern audit.

SERMI Scheme 02-2023 kræver, at værksteder og den enkelte mekaniker er personligt certificeret for at kunne trække data til reparation af tyverisikkerhedsdele på bilerne. Herunder nøglekodning, startspærre og bestilling af OE-tyverisikringsdele.

Bemærk krav om ansvarsforsikring på 1 mio. EUR for legemsbeskadigelse og på 0,5 mio. EUR for tingsskade.

Bemærk krav om registrering af alle sikkerhedstransaktioner:

 • Der SKAL være sporbarhed mellem kunde, bil og downloadede RMI-sikkerhedstransaktioner.
 • Hvis kunden ikke er kendt i huset, skal kunden fremvise ID ifm. RMI-sikkerhedstransaktioner. Nr. på ID skal registreres.

Forløb

 1. Værkstedet downloader som færdigudfyldes og underskrives. Priser og værkstedets SERMI-ansvar fremgår af aftalen.

  Bemærk: Ved flere værksteder/lokationer under samme ejerskab oprettes en aftale pr. værksted/lokation, fordi det er nødvendigt at udføre inspektion på hver enkelt lokation i 5-års perioden.
 2. Værkstedet sender e-mail til automobilteknik@teknologisk.dk med:
  a) SERMI-aftale om inspektion.
 3. Teknologisk Institut mailer password til værkstedet.
 4. Værkstedet downloader skabelon til værkstederklæring som overføres til værkstedets brevpapir, færdigudfyldes og underskrives. Værkstedets SERMI-ansvar fremgår af erklæringen.
 5. Værkstedet uploader følgende dokumenter:
  a) SERMI-værkstedserklæring.
  b) Straffeattester på ejer/tegningsberettiget og den/de medarbejdere, der ønskes autoriseret.
  c) Kopi af legitimation/kørekort på ejer/tegningsberettiget og den/de medarbejdere, der ønskes autoriseret.
  d) Kopi af forsikringspolice med: Forsikringssum på 1 mio. EUR for legemsbeskadigelse og på 0,5 mio. EUR for tingsskade.
 6. Teknologisk Institut sender ordrebekræftelse og foretager førstegangs online-certificering.
 7. Teknologisk Institut e-mailer adgangsoplysninger til de SERMI-autoriserede medarbejdere 2 måneder før skæringsdato, dvs. den 1. december 2023.
 8. I løbet af den følgende 5-års periode udfører Teknologisk Institut minimum 1 uanmeldt stikprøvebesøg på værkstedet.
 9. Hvis værkstedet senere ønsker flere medarbejdere autoriseret uploades følgende dokumenter:
  a) Ajourført SERMI-værkstedserklæring.
  b) Straffeattester på den/de medarbejdere, der ønskes autoriseret.
  c) Kopi af legitimation/kørekort den/de medarbejdere, der ønskes autoriseret.
 10. 8 måneder inden udløbet adviserer Teknologisk Institut værkstedet med e-mail om, at det er tid til fornyelsesbesøg senest 6 måneder inden udløbet af 5-års perioden. Her kan værkstedet frit vælge, om SERMI-aftalen med Teknologisk Institut skal fortsætte efter 5-års perioden.
 11. 7 måneder inden udløb af en personlig SERMI-adgang sender Teknologisk Institut en mail til medarbejderen.