Skibstransport af CO2 kan blive et fremtidigt guldæg – for de hurtige

Jacob Ask Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 81.

Skib på åbent hav - CO2-fangst

Skibstransport af CO2 kan blive et fremtidigt guldæg – for de hurtige

Ny rapport om maritim transport af CO2 afslører, at danske shippingvirksomheder kan drage fordel af at være blandt de første til at satse på CO2-transport.

Fangst, lagring og anvendelse af CO2, også kaldet CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), ventes at komme til at spille en betydelig rolle for opnåelsen af de danske og globale klimamål. En ny rapport udarbejdet af Teknologisk Institut og Maersk Broker Advisory Services konkluderer, at first-moverne på området for skibstransport af CO2 kan sikre sig attraktive andele af et kommende marked. Det kræver dog lange kontrakter og hurtig etablering af CCUS-projekter i både Danmark og andre Nordsø-lande.

– Værdikæderne i forbindelse med fangst, lagring af COog anvendelse er stadig under opbygning, og den maritime transport af CO2 forventes at kunne få stor betydning i denne. Det skyldes, at det teknisk set er relativt uproblematisk at transportere CO2, og at skibe er en fleksibel transportform, som er velegnet at anvende, for eksempel i områder hvor det ikke kan betale sig at etablere rørledninger til transport af CO2, siger centerchef Jacob Ask Hansen fra Teknologisk Institut.

– Med de stigende CO2-afgifter, både i Danmark og resten af Europa, begynder det så småt at give kommerciel mening at fange og lagre CO2 fra de industrianlæg der har de største udledninger. Vi ser derfor et stort potentiale for vores kunder i at være med til at fremme den grønne omstilling ved at finde og indgå i dialog med projekter, hvor man kan tilbyde sin ekspertise i at bygge og operere skibe til at transportere CO2, udtaler Daniel Cáceres Larsen, Head of Energy Transition hos Maersk Broker Advisory Services.

Hovedbudskaber fra rapporten

I rapporten har Teknologisk Institut gennem interviews med nøglepersoner inden for CCUS i Danmark og omkringliggende lande afdækket eksisterende erfaring med transportveje for CO2 og forventningerne til den fremtidige udvikling. Arbejdet er mundet ud i en række hovedbudskaber, hvoraf de vigtigste er:

Maritim transport er fleksibelt og kosteffektivt

 • Maritim transport er en billig og relativt fleksibel måde at fragte CO2 fra udleder til lagerfacilitet og kan spille en stor rolle i etableringen af en effektiv CCUS-værdikæde i Nordsøen. Det er dog nødvendigt med yderligere infrastruktur, såsom infrastruktur på land, tankvogne, pipelines og havnefaciliteter for at muliggøre maritim transport af CO2.
 • Prisen for maritim transport er en lille del af den samlede omkostning på tværs af værdikæden, hvoraf fangst udgør den største del af prisen. Både fangst og transportdelen forventes at kunne reduceres signifikant ved skala og modenhed af projekter.

Det kræver lange kontrakter og CCUS-projekter for at høste gevinsterne

 • Der er endnu ikke tilgængelige skibe klar til at transportere CO2, og de bygges eller finansieres kun, hvis rederne kan sikre sig lange kontrakter. Derfor vil markedet frem mod 2030 være baseret på lange kontrakter mellem præ-definerede fangst- og lagringsfaciliteter.
   
 • Danske aktører er på nuværende tidspunkt blandt ”first-movers”, men hvis de skal have en fordel af at være det, kræver det, at de danske CCUS-projekter etableres så hurtigt som muligt og helst før vores naboer i Nordsøen.
   
 • På den længere bane, efter 2030, vil det kræve større skala og flere lokationer for fangst, lagring og anvendelse, hvis et marked for maritim CO2-transport skal etableres. Mange nuværende shippingvirksomheder vil have kompetencerne til at spille en rolle i dette marked, hvilket kan lede til et mindre attraktivt marked med stor priskonkurrence.

Download rapporten her

Rapporten ”Maritim transport af CO2” er frit tilgængelig og kan downloades her.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Teknologisk Institut og Maersk Broker Advisory Services med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Fakta om CCUS

Energisektoren er i gang med en stor grøn omstilling, der skal reducere udledningen fra fossile energikilder. Det forventes ikke, at der kan skabes en komplet uafhængighed af fossile energikilder, hvorfor reducering af CO2-emissionerne på denne baggrund i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Det internationale energiagentur (IEA) har udpeget Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) til at være en af de nøgleteknologier, der skal være med til at sikre økonomisk bæredygtighed i energisystemet i forbindelse med den grønne omstilling og muligheden for at opnå de fremtidige klimamål. CCUS forventes således at spille en stor rolle i udfasningen af fossile brændstoffer og er tæt på at være konkurrencedygtig med stigende CO2-afgifter i både Danmark og Europa.

Kontaktoplysninger

 • Jacob Ask Hansen, centerchef, Teknologisk Institut, Mobil: +45 7220 2281, Mail: jbha@teknologisk.dk
 • Jakob Hjortlund, Head of Research, Maersk Broker Advisory Services, Mobil: +45 2491 5199, 
  Mail: jahj@maerskbrokeradvisory.com

 

Maersk Broker logo