Smudsafvisende coating til olieindustrien - Introduktion

Claus  Bischoff

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 77.

Oilcoating

Smudsafvisende coating til olieindustrien - Introduktion

Tilsmudsning af udstyr til forarbejdning af råolie er en stor udfordring inden for olieproduktion. På Teknologisk Institut har vi udviklet en række belægninger, som reducerer smudsophobningen på de overflader, der er i kontakt med råolie. Sådanne smudsafvisende belægninger er værdifulde for mange typer procesudstyr inden for olieproduktion, herunder fx pladevarmevekslere, højhastighedscentrifuger og hydrocykloner.

Vores belægninger vil i væsentlig grad reducere aflejringen af både organiske og uorganiske forekomster, og derved opnår olieproducenter enorme omkostningsbesparelser på grund af reducerede vedligeholdelsesbehov, forbedret driftsydelse, større pålidelighed og en bedre HSE-profil.
Tre grunde til at bruge funktionelle coatings

Gennem mere end et årti har Teknologisk Institut udviklet belægninger med unikke funktionaliteter. Disse belægninger er velegnede til udstyr, der bruges i barske miljøer som fx offshore olie- og gasindustrien. Det er veldokumenteret, at vores glaskeramiske belægninger har fremragende afvisende egenskaber mod olie-, voks- og kalkaflejring på de overflader af procesudstyret, der er i kontakt med råolien.
Antifouling coatings

Forebyggelse af tilsmudsning på råoliekølere. Billedet til venstre ovenfor viser en varmevekslerplade uden belægning efter et halvt års drift. Tilsmudsning har resulteret i øget trykfald og reduceret varmeoverførsel - og som følge heraf øget risiko for at kompromittere den samlede olieproduktion. Når varmevekslerpladen er belagt med Teknologisk Instituts smudsafvisende belægning, kan den holdes i drift i mere end tre år uden service - som det ses på billedet til højre. Det betyder, at der kan spares fem serviceprocedurer.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan opnå besparelser på vedligeholdelsen af udstyr til forarbejdning af råolie.