Tæthed, trækgener og energiforbrug

Mads Ottosen Fricke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 51.

Tæthed, trækgener og energiforbrug

Fodkulde, trækgener og problemer med at opnå en behagelig rumtemperatur kan være konsekvensen af en utilstrækkelig eller mangelfuld lufttætning af en bygning. Teknologiske Institut har i flere tilfælde hjulpet projekterende, håndværkere og beboere med at lokalisere utæthederne, så disse kan udbedres.

I takt med at konstruktionerne bliver bedre isoleret, kommer varmetabet igennem utætheder og kuldebroer til at udgøre en stadig større del af det samlede energiforbrug. Samtidig vil utætheder og kuldebroer i nogle tilfælde kunne resultere i kritiske fugtforhold i konstruktionen.

En blowerdoor test kan afsløre utætheder, der kan give anledning til trækgener og dermed et for højt energiforbrug. Med et undertryk på f.eks. 50 Pa er det med en røgpen muligt at lokalisere utæthederne og visuelt vurdere størrelsen af disse.

Det er også muligt at lokalisere utætheder ved hjælp af termografi. Dette kræver dog en temperaturforskel på omkring 10ºC mellem ude og inde. Uafhængigt af tæthedsprøvningen vil en termografering også kunne afsløre eventuelle kuldebroer i bygningens klimaskærm.

Ofte udføres tæthedstest og termografering samtidigt og giver dermed et godt billede af klimaskærmens tilstand vel at mærke uden destruktive indgreb.